掘り方

./minerd -o stratum+tcp://okoto.xyz:51000 -u (k1/jzアドレス)

支払い方法PROP 管理費1% 最小支払い単位1Koto 支払い間隔1時間

プールの状態
マイナー ワーカー ハッシュレート(現在) ハッシュレート(4時間平均)
139 267 2766.77 KH/s
マイナー
アドレス ハッシュレート 現在のシェア 効率
k126MqX3xzvncekJVQthGW7AaWpsL1Qjuz7 260.49 KH/s 696.42 100%
k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS 217.12 KH/s 739.14 97.8%
jzy8SyrdmEKMLkWQ4d67KNwXV65mz2EY9vq 165.56 KH/s 470.9 99.91%
k17Hb1Fp4kMy74pq9Hhgz73EhA8oyE8SiA1 165.19 KH/s 454.61 99.55%
k19PBZN3TuS6Z9Q6zSozUJFmQ3SaJ1kgsLe 145.34 KH/s 466.5 100%
k13LhtDHZDc3z4MX4PHA7GChPngCTJCdJ7z 132.82 KH/s 384 100%
jzzrvSNZg1wZHRWAHgBfQyJcqsdpu8sDwmS 114.17 KH/s 310.24 100%
k1LzUtuZYvXP6vztTZHgrSMKyhH7c6dvAMB 94.66 KH/s 319.2 100%
k1Gqeu1VdqgFSPQyutFFv17VHwUffx1u2uS 80.52 KH/s 231.01 99.48%
k1HNa7mYVDLngNC6B7Sp5mmgsnwMpMBBbDg 77.87 KH/s 181.91 100%
k14VncM8sTZ96k6ph8CHpVcwtCD8brpjNJK 75.33 KH/s 200.06 100%
k1CPV5cwTEaYeHQaEPUEZ6LQxq5JHjDGznH 72.61 KH/s 232.35 100%
k1LV3ELaFWUUzDp2pGfK1uT8w4DRWsDttoG 67.45 KH/s 201.9 100%
k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz 65.68 KH/s 176 100%
k16UWtarV3QAwgJ3GPcfGxYxHm3XfzZhV2Z 61.4 KH/s 174.76 100%
k1JkuapTsvrzteutbK8Qw6FynsF5N53FuTL 49.92 KH/s 108.53 100%
k19Ukn9SnucMiDvDBHcro7DzNvKH58re4vS 48.36 KH/s 123.6 99.76%
k1AYAD4xjtw3yaP1gwFatsK2RU3XvgqfTFJ 40.82 KH/s 105.32 99.8%
k1E9z9a4wgrEhAXPLq3trYJf5PozMpgXKMM 37.22 KH/s 96.29 100%
k11GxA68LhD4NnxMRe8TLuEkPLtPJ69AhyS 30.98 KH/s 91.75 100%
jzz1viySLH64zs3wxfVoibR6YchNiuHuqAL 30.5 KH/s 99.88 100%
k1CtqxXkCEwr98tewTGgdbn9LSE1Ngd2zVW 28.11 KH/s 84.14 97.69%
k1GAZuEpJuVrmmFAYwZtQJKwNhsmVqBCcPQ 27.87 KH/s 69.11 100%
k14kjheZXRBsSA5CGWkJaQBVF4aAVUV1Phj 27.82 KH/s 74.58 100%
jzzWBCQWhAEeHBfQNa3YfcWsjrnDSWmTF2M 25.56 KH/s 79.11 100%
k11VMLP2oQ6yFv396TPcGgGMm7qEDB3omcM 23.47 KH/s 67.08 100%
jzyFBjTanfYksGJ2DFGXJrZ49K6xDM5xWmu 20.88 KH/s 55.91 100%
k1Dd8yKfG2zHhTs3tqWLG2yP4r9MhsKQdzf 20.74 KH/s 49.74 100%
jzyn9PCNEUr6wWXY6sCyAEveuv3S9nJATBC 18.91 KH/s 45.28 98.91%
k1CGCjEfwTN7LoEgQTmUZc6bsYskP6VT5yo 18.78 KH/s 51.8 100%
k16o6PCS5VcKnXrFWVWz2J4Nn6CLSpJyCq9 16.37 KH/s 44.84 100%
k15Qa4BwG6wMWgNMUUZCa5Gf4TPgB7JaYD9 15.88 KH/s 44.92 100%
k168iMrvjbn37YsBH5dCwmQ8cCxjDLrWPCP 15.49 KH/s 42.98 100%
k1Ho9SJmCdgPJdkqddKEdFNULauTZAzrEjD 14.1 KH/s 46.9 100%
k1Ez61T39TDSF3sCh2ii6XTEgTSohr8AThi 13.69 KH/s 36.87 100%
k1KaJE21WiTwfk3CfKB9vRyawK5uiKwMXCD 13.53 KH/s 33.71 100%
k15fjBvXTKzA6BqFgvH7r3pJum8LQRXEzYL 12.91 KH/s 35.44 100%
k11SojY6883K4Q4fc5knRghL385WeVGBAjC 12.88 KH/s 34.5 100%
k1DzgFHHzY4qTVBp1PBDmNSAW27jeBh4kUx 12.49 KH/s 30.45 100%
k1EKT7y48TzwFrVmwnBoDnMitx4dDyPRTx4 12.47 KH/s 36.87 100%
k18fGjmgxkRAeqT8GZqNgGy4RmvYxcydU1z 11.61 KH/s 29.44 100%
jzybtny1SvK3Tav6dr3ShAinGoUXJNNwv6g 11.4 KH/s 23.62 100%
k1F4n8CCxwHpePrmZz6p6ziGLxNAH1UKJQt 11.17 KH/s 30.36 100%
k1BXejbMsh8xNGa59A6y55Ly6K76mEYExF5 11.07 KH/s 36.25 98.22%
k11YVtNyp3uwCKvKen7xbsYhcxLV4RjB7mY 11.04 KH/s 31.77 100%
k1Dm8NYJxLsei2e48gNUBwqvCYtSHpGeU5j 10.61 KH/s 22.86 100%
k1DcuEXKa3yWbDMRwLVZkUZfTXRVHGsFf4a 10.1 KH/s 24.1 100%
k1AdkA4gKcxT3Cg9h7dB4hEL81LHFypygBb 8.8 KH/s 23.54 94.7%
k1Cd3uea484CoHwBWotFpXNZGs7w6NLqhSW 8.43 KH/s 26.37 100%
k15gkv3nHgU4XoXEQSwMpYmDbMhzaH1BBn7 8.3 KH/s 24.35 100%
k1GGMSsm88x26AEjF2xxTspW5gdFvxKE9kQ 7.73 KH/s 24.95 100%
k123HeGdPqwKoQYgVXDSDJEfWuoUtkUm9xC 7.73 KH/s 21.69 100%
jzzLAzzXNNSqYtvkyGcw2EGVQy8j6HWcVs5 7.68 KH/s 18.68 100%
k1CGQBn853e7QQJphkGVtmCUAuBw4vfV5Yh 7.15 KH/s 12.45 100%
jzyPGAWm3hPi4hkdUpVJqg5jh1qbfQciJnV 6.97 KH/s 20.31 100%
k13hQyUX1jkgf3y7SCsXQns9u9NZBkra6Bk 6.78 KH/s 15.89 100%
k1CdtVGYyG921MWMZrAzFQqbKKR8pieBsKk 6.72 KH/s 14.47 100%
k1BLhjvaTHgjZoj9totgSz3Hdupv68JjaHP 6.56 KH/s 18.58 100%
k1C8KqxYPy7roU4xroBKnci2g57LRNvkyBJ 6.48 KH/s 14.47 100%
k1AahjMmaFVtqUc9yNxwJDxubhBHdw1qEXA 6.44 KH/s 14.94 100%
k1M6bpPxXaEiXMqgKccKxVDZxhyVr9kGrEk 6.1 KH/s 17.89 47.06%
k19LtePDxXWi9bS2WwPVeS6QFsoPKXXJHsT 6.03 KH/s 20.53 100%
jzz4zPgHQKfxJEJSARKe156iq4TXGoWhMs4 6 KH/s 13.72 100%
k17GWWmrnPMUMohF3SjHyjYShP4LK3v5FH6 5.88 KH/s 13.9 100%
k149bcwP2mbKWYqsbsx5HpNzeLzVHPd5APB 5.76 KH/s 12.94 100%
k1J8Z2cHa1bwk22iQHsgru9MmGXvsy2ANbT 5.73 KH/s 15.62 78.11%
k1AdSU29hFfh1Djvjvcp78nLKx98C9LEhMk 5.72 KH/s 14.27 100%
k19f7YX1QbMJ4L7zgBLZS8wN2sxtXD9LHF1 5.66 KH/s 14.66 100%
k15a5jrBbk3Ww6BKimsmT9zRU5g2D59YBiB 5.59 KH/s 16.64 100%
k1E9PscenjqoMuyB2GVMZMsMLF7PMWkFvfu 5.57 KH/s 18.65 100%
k1KLZhWMjBY43zapi96GigqJ5KDeZES6Lit 5.47 KH/s 14.99 100%
k1A3ZK4xG6C32EUxsvRMMCuN9vjuJURBmgQ 5.44 KH/s 16.24 100%
k15dz6KGu6UfkZPeC6nEgVDVyvaTWYE7xLy 5.4 KH/s 15.55 100%
k1EXuuwnhB5Z8q4tc2ktQnLJTbCkog24u6H 5.22 KH/s 14.94 100%
k19Nw2MVSgheUzg89PWAYYmQuWqGM1WBUWY 4.98 KH/s 11.91 100%
k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv 4.95 KH/s 12.51 100%
jzwu1HV3HJHvE79SVCEXzWeabkQRJu7vwbM 4.9 KH/s 17.61 100%
k167jkMEUuFFb9w2q18wCYjZUSdvd2SESwb 4.9 KH/s 11.16 100%
k17X5U1UaYW5Cx73hTcF3rHbGDLfqfx71Bd 4.19 KH/s 13.06 100%
k1CL7yoYJwvuY7RJt2Jk3oK3sJGGxbaacM4 4.17 KH/s 15.99 100%
k15RxUe8BB48hVGSfWoFm9np6X2H5QMeDys 3.99 KH/s 10.33 100%
k1DTm66s64AEGa1wHtsn8VgruCG85LYTvsA 3.88 KH/s 10.01 100%
k1EHnAUXxarjc7Cvcv6t9P4C3GpLKAeCZzs 3.84 KH/s 7.8 100%
k1DJprC5USGyUU838JFqP2W6kaiehphk726 3.79 KH/s 10.07 100%
jzycJ2p81ZaRZqtAq2EB72DSNv5Qp6xL9Yv 3.71 KH/s 9.4 100%
jzyUsceHj1pRyqfaawheNpHp2pB41BCXepK 3.62 KH/s 10.18 100%
k1HxWoGUqnJYHKFs9sEyzED9tAbykyQySHw 3.6 KH/s 9.06 100%
k19D744LNtQh4wWfR6LKs7nTajWQTUAgWvK 3.47 KH/s 10.6 100%
k1GGp44v2cKiAtuaMM1iqvPjQ2N1uSMTKFS 3.46 KH/s 7.55 100%
k13rMz9PwQr2rd9yCFeJqxR7a8dEd5CDndU 3.33 KH/s 11.19 100%
k19VZhsc8cyrZNPfVd8tHu3z6RQpmyPyMME 3.12 KH/s 8.71 100%
k1KfXNRi2eq2xQdTLpEHUYWi2ZWvbegPkAu 3.02 KH/s 7.58 99.99%
k18BUj5GWwXyoaJbtC8re5Q1mCCcj8JKAqj 3 KH/s 7.94 100%
k1DcKiwyQcErezcVibR2qAn29p8TDxjvay2 2.97 KH/s 9.08 100%
jzykappGL9xjvoL9cWaJofuGKmLTdqRAS5q 2.95 KH/s 7.82 100%
k159kc5efZAEkJ5eq7A7cRcsFmrsWPrgw42 2.92 KH/s 7.63 100%
k16a95H2cDM3YvzDtoitfx7rmFuKVKXiTTf 2.78 KH/s 8.49 100%
k1Ai2bqF5Wb3zqomn6xgVofjZihDn2Y5wHG 2.76 KH/s 8.08 100%
k15E1gSR217HQr1g6mdwHFtVFa3Ncr1a7Zj 2.48 KH/s 7.6 100%
k1JbEzwrtxZr5iuvAWiLoZbTjAgdCRNAtnN 2.4 KH/s 5.7 100%
k1686EBEJTq5KnmPscS87iK5Hvcp9fWeqgB 2.27 KH/s 6.36 100%
k12EN4eF448EyuMkET44z6rNNWawZCsT6xj 2.18 KH/s 6.59 100%
jzxukUn3e8MiHdzRpRwsWpoQiaLtgUccXhc 2.11 KH/s 7.81 96.93%
k113SukgP7fVV65R3Jt2LTLEdqZguhfzmLM 2.04 KH/s 6.14 100%
k1BvSb83rDjMVRx5o7M82StL2o5kPdkr6Hj 1.83 KH/s 5.41 100%
k12Sbjw6zcBbys1M4A1iALzwZ6TdWvPVcfr 1.79 KH/s 4.47 100%
jzxq6rrLKzzDMT9WoTQeR9Je1DJdPkp98zJ 1.72 KH/s 4.29 100%
k1EARXdaz6Yg2YhZ6tFSMSfck48PB59TLPe 1.67 KH/s 4.09 100%
k11G2DrwJnwhpf2RZL2yvmo4FMqQ9Zf2kDX 1.66 KH/s 5.44 100%
k17AbekqGmRidXT1snetgXKSNnoT2SkiyJQ 1.56 KH/s 4.28 90.9%
k1AA1MaxsnUqxtz7UHe8YmKPwEuhKL3ZkNa 1.39 KH/s 3.6 100%
k1D4y9LDiB2FiEMiNCt7gKDvW1h5cU3gVKa 1.38 KH/s 3.17 100%
k14TCXHkmD7HdW9sqyPqX9yXgz23DVTjbd9 1.35 KH/s 3.97 100%
k13Np3roLuqHmWVqbZaJQhF1T9Bj7qb8a2y 1.29 KH/s 3.34 100%
k14Eg52fB5eKSiSbjrX9sHBzUommjGmnwcj 1.16 KH/s 4.37 100%
k1BGSnBUo56opgqc12k9bnmrdKvRs4giQ6Q 1 KH/s 3.57 100%
k17cMDpbktNRXbN789WjyesCNeY3jSzvkCt 0.89 KH/s 3.18 100%
k18ZnJk7ZC78Gaoqikb8QtcUZ16gXvXgda6 0.86 KH/s 1.94 100%
k134bACqf51hJWWMCdoUAWEf4iwFZmZPZgR 0.81 KH/s 1.91 100%
k18gA4jUXofsYZ3wsKLEDW8Q4HjHtYnBCza 0.71 KH/s 1.92 100%
k1H3QLYtBrsnVxFverCkr7HAJY7zxtBhr5G 0.7 KH/s 1.84 100%
k13gbLddQDA3qNn4zCuj8Z4cWhZbrhWE7oi 0.67 KH/s 1.83 100%
k1GSfwBeq5sBwSpHXLUJ9bP6Dyj6otZGaSH 0.65 KH/s 1.7 100%
jzy2uCekLT4YEoHhg36eZZMH31468vZRgGh 0.59 KH/s 1.93 100%
k1DhKsaN9hrzSsRzkkAuBXWmGjoPP9zu18h 0.55 KH/s 1.7 100%
k16qBtX7PdLaF4spMGgRbvZojiVXCT5X73i 0.47 KH/s 1.26 100%
k1CnH5S2MXUCGmxUDbhX8qMmrHVNS7QYYqi 0.4 KH/s 0.55 100%
k1Fpin25MyUTz36rbuvs2kcQevkQnFU2Urg 0.37 KH/s 1 99.99%
k13SYZJx9rxHyAATpZ5qmRmKn1bCfvLzP7c 0.28 KH/s 0.82 100%
k1Lo8mvbjpGqev1VnDz64wVNAQYPQymFcrt 0.2 KH/s 0.42 100%
k1JDufvXvQa1xTrSez8jiv9t9fSJ6aBspHg 0.2 KH/s 0.52 100%
k1GDr4C6P4SwQP6uVFahQZSHe4dcPyY6tUc 0.18 KH/s 0.33 100%
k13wXZpLhEybzUexn5u3zwHiKyLZYXf3MXo 0.17 KH/s 0.41 100%
k1J2zXvnHPXixm5VbwaFMJc5QKhgQ2KvBz2 0.15 KH/s 0.45 100%
k1LzJN8hNa3zHd2rJQLCZtog3i5V9RU2oFW 0.06 KH/s 0.09 100%
k1CteS8jZH3tXWdUwxu8qRsaPqBEQnpZkTv 0 KH/s 0 0%
k174i8pux82Mo78kk7JhBZRFwL4AyVapGRo 0 KH/s 0 0%
k17EDoQpvpNT8ZqBcV6Mxv9we8RikBTigfH 0 KH/s 0 0%
k1CTzGGi3tpKeSy1XF88F4K4kjc8cWNSke7 0 KH/s 0 0%
最近発見したブロック
時間 ブロック 発見者 状態
2019-3-21 10:47:04 663663 k1HNa7mYVDLngNC6B7Sp5mmgsnwMpMBBbDg
2019-3-21 10:46:46 663662 k14VncM8sTZ96k6ph8CHpVcwtCD8brpjNJK
2019-3-21 10:46:43 663662 jzy8SyrdmEKMLkWQ4d67KNwXV65mz2EY9vq
2019-3-21 10:42:03 663658 k16UWtarV3QAwgJ3GPcfGxYxHm3XfzZhV2Z
2019-3-21 10:37:52 663657 k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS
2019-3-21 10:37:25 663655 k16UWtarV3QAwgJ3GPcfGxYxHm3XfzZhV2Z
2019-3-21 10:35:32 663653 k126MqX3xzvncekJVQthGW7AaWpsL1Qjuz7
2019-3-21 10:34:33 663652 k168iMrvjbn37YsBH5dCwmQ8cCxjDLrWPCP
2019-3-21 10:25:45 663644 k15Qa4BwG6wMWgNMUUZCa5Gf4TPgB7JaYD9
2019-3-21 10:22:49 663642 jzz4zPgHQKfxJEJSARKe156iq4TXGoWhMs4
2019-3-21 10:21:54 663640 k19PBZN3TuS6Z9Q6zSozUJFmQ3SaJ1kgsLe
2019-3-21 10:17:43 663632 k11YVtNyp3uwCKvKen7xbsYhcxLV4RjB7mY
2019-3-21 10:17:08 663631 jzy8SyrdmEKMLkWQ4d67KNwXV65mz2EY9vq
2019-3-21 10:16:05 663630 k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS
2019-3-21 10:15:42 663629 jzz1viySLH64zs3wxfVoibR6YchNiuHuqAL
2019-3-21 10:14:52 663627 k1DcuEXKa3yWbDMRwLVZkUZfTXRVHGsFf4a
2019-3-21 10:10:51 663624 k1JkuapTsvrzteutbK8Qw6FynsF5N53FuTL
2019-3-21 10:09:12 663622 k19PBZN3TuS6Z9Q6zSozUJFmQ3SaJ1kgsLe
2019-3-21 10:08:38 663621 jzzLAzzXNNSqYtvkyGcw2EGVQy8j6HWcVs5
2019-3-21 10:08:13 663620 k1LzUtuZYvXP6vztTZHgrSMKyhH7c6dvAMB
2019-3-21 10:08:07 663619 k1Dd8yKfG2zHhTs3tqWLG2yP4r9MhsKQdzf
2019-3-21 10:07:43 663618 k126MqX3xzvncekJVQthGW7AaWpsL1Qjuz7
2019-3-21 10:07:12 663617 k1CPV5cwTEaYeHQaEPUEZ6LQxq5JHjDGznH
2019-3-21 10:07:06 663616 k15RxUe8BB48hVGSfWoFm9np6X2H5QMeDys
2019-3-21 10:05:05 663613 k16UWtarV3QAwgJ3GPcfGxYxHm3XfzZhV2Z
2019-3-21 10:04:09 663612 jzz1viySLH64zs3wxfVoibR6YchNiuHuqAL
2019-3-21 10:04:07 663611 k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz
2019-3-21 10:03:35 663610 k1LzUtuZYvXP6vztTZHgrSMKyhH7c6dvAMB
2019-3-21 10:02:48 663609 k19PBZN3TuS6Z9Q6zSozUJFmQ3SaJ1kgsLe
2019-3-21 10:02:43 663608 k16UWtarV3QAwgJ3GPcfGxYxHm3XfzZhV2Z
2019-3-21 09:59:31 663605 k14kjheZXRBsSA5CGWkJaQBVF4aAVUV1Phj
2019-3-21 09:58:30 663604 k126MqX3xzvncekJVQthGW7AaWpsL1Qjuz7
2019-3-21 09:57:54 663603 k17Hb1Fp4kMy74pq9Hhgz73EhA8oyE8SiA1
2019-3-21 09:56:35 663602 k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz
2019-3-21 09:52:43 663599 k1BGSnBUo56opgqc12k9bnmrdKvRs4giQ6Q
2019-3-21 09:51:50 663597 k19PBZN3TuS6Z9Q6zSozUJFmQ3SaJ1kgsLe
2019-3-21 09:51:36 663596 k126MqX3xzvncekJVQthGW7AaWpsL1Qjuz7
2019-3-21 09:47:30 663594 k1DzgFHHzY4qTVBp1PBDmNSAW27jeBh4kUx
2019-3-21 09:44:40 663592 k13LhtDHZDc3z4MX4PHA7GChPngCTJCdJ7z
2019-3-21 09:42:11 663589 k17Hb1Fp4kMy74pq9Hhgz73EhA8oyE8SiA1
2019-3-21 09:41:36 663588 jzzWBCQWhAEeHBfQNa3YfcWsjrnDSWmTF2M
2019-3-21 09:38:32 663587 k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS
2019-3-21 09:37:33 663586 k126MqX3xzvncekJVQthGW7AaWpsL1Qjuz7
2019-3-21 09:34:28 663585 k126MqX3xzvncekJVQthGW7AaWpsL1Qjuz7
2019-3-21 09:34:10 663584 k1LzUtuZYvXP6vztTZHgrSMKyhH7c6dvAMB
2019-3-21 09:33:02 663582 k1LV3ELaFWUUzDp2pGfK1uT8w4DRWsDttoG
2019-3-21 09:24:04 663574 k1LzUtuZYvXP6vztTZHgrSMKyhH7c6dvAMB
2019-3-21 09:23:28 663572 k13LhtDHZDc3z4MX4PHA7GChPngCTJCdJ7z
2019-3-21 09:21:47 663570 jzzrvSNZg1wZHRWAHgBfQyJcqsdpu8sDwmS
2019-3-21 09:21:42 663569 k13LhtDHZDc3z4MX4PHA7GChPngCTJCdJ7z
2019-3-21 09:19:58 663565 k1CPV5cwTEaYeHQaEPUEZ6LQxq5JHjDGznH
2019-3-21 09:19:53 663564 jzzrvSNZg1wZHRWAHgBfQyJcqsdpu8sDwmS
2019-3-21 09:12:55 663560 k1LzUtuZYvXP6vztTZHgrSMKyhH7c6dvAMB
2019-3-21 09:08:19 663555 k17Hb1Fp4kMy74pq9Hhgz73EhA8oyE8SiA1
2019-3-21 09:06:08 663553 k14TCXHkmD7HdW9sqyPqX9yXgz23DVTjbd9
2019-3-21 09:02:30 663549 k11tuwz5G9wc2xVnf6iAdMThRJEki6yhBri
2019-3-21 08:58:20 663545 k13LhtDHZDc3z4MX4PHA7GChPngCTJCdJ7z
2019-3-21 08:56:22 663544 k1LV3ELaFWUUzDp2pGfK1uT8w4DRWsDttoG
2019-3-21 08:55:42 663543 jzwu1HV3HJHvE79SVCEXzWeabkQRJu7vwbM
2019-3-21 08:54:20 663541 k126MqX3xzvncekJVQthGW7AaWpsL1Qjuz7
2019-3-21 08:52:43 663539 k11tuwz5G9wc2xVnf6iAdMThRJEki6yhBri
2019-3-21 08:51:06 663538 k17Hb1Fp4kMy74pq9Hhgz73EhA8oyE8SiA1
2019-3-21 08:45:55 663532 k1LzUtuZYvXP6vztTZHgrSMKyhH7c6dvAMB
2019-3-21 08:45:48 663531 k126MqX3xzvncekJVQthGW7AaWpsL1Qjuz7
2019-3-21 08:45:37 663530 k1Gqeu1VdqgFSPQyutFFv17VHwUffx1u2uS
2019-3-21 08:43:22 663528 k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS
2019-3-21 08:42:06 663527 k16a95H2cDM3YvzDtoitfx7rmFuKVKXiTTf
2019-3-21 08:38:27 663523 k1AYAD4xjtw3yaP1gwFatsK2RU3XvgqfTFJ
2019-3-21 08:36:47 663522 k1LzUtuZYvXP6vztTZHgrSMKyhH7c6dvAMB
2019-3-21 08:36:45 663521 k1AYAD4xjtw3yaP1gwFatsK2RU3XvgqfTFJ
2019-3-21 08:35:18 663518 jzzrvSNZg1wZHRWAHgBfQyJcqsdpu8sDwmS
2019-3-21 08:31:38 663514 k11GxA68LhD4NnxMRe8TLuEkPLtPJ69AhyS
2019-3-21 08:28:49 663513 k126MqX3xzvncekJVQthGW7AaWpsL1Qjuz7
2019-3-21 08:25:30 663511 k17Hb1Fp4kMy74pq9Hhgz73EhA8oyE8SiA1
2019-3-21 08:24:45 663509 k11SojY6883K4Q4fc5knRghL385WeVGBAjC
2019-3-21 08:22:54 663507 k126MqX3xzvncekJVQthGW7AaWpsL1Qjuz7
支払い済みブロック
時間 ブロック 支払い先マイナー数 金額
2019-3-21 10:00:02 663448,663452,663453,663454,663455,663457,663462,663464,663465,663468,663472,663476,663477,663480,663481,663486,663487,663489,663493,663498,663501,663502,663505 119 2214.95888207
2019-3-21 09:00:01 663392,663393,663396,663397,663401,663406,663409,663410,663418,663419,663420,663422,663423,663430,663433,663434,663438,663440,663446 108 1818.36645715
2019-3-21 08:00:03 663324,663326,663329,663330,663332,663337,663346,663348,663350,663351,663352,663353,663354,663359,663361,663363,663364,663365,663367,663369,663373,663378,663379,663380,663381,663382,663384,663386 115 2696.54305655
2019-3-21 07:00:01 663281,663288,663293,663295,663299,663312,663313,663315,663317,663322,663323 98 1052.64473842
2019-3-21 06:00:01 663218,663223,663225,663226,663228,663233,663236,663243,663244,663245,663250,663256,663258,663259,663260,663262,663263,663264,663269,663272,663273 107 2008.4742504
2019-3-21 05:00:01 663152,663153,663155,663162,663166,663169,663171,663172,663175,663176,663177,663179,663180,663182,663183,663184,663187,663189,663190,663191,663193,663195,663196,663198,663200,663201,663203,663207,663208,663209,663211,663213,663217 118 3167.64576513
2019-3-21 04:00:03 663094,663096,663098,663099,663100,663102,663104,663105,663107,663108,663116,663117,663120,663121,663122,663123,663128,663130,663132,663133,663135,663137,663138,663146,663150 116 2401.83726947
2019-3-21 03:00:02 663041,663042,663044,663047,663049,663055,663059,663060,663062,663063,663065,663068,663072,663073,663074,663077,663078,663084,663085,663087,663089,663090,663092 112 2204.61342436
2019-3-21 02:00:02 662973,662980,662982,662987,662991,662994,662995,662998,662999,663005,663006,663007,663008,663009,663015,663016,663019,663020,663022,663023,663024,663025,663026,663031,663032,663033,663035,663036,663038 123 2783.35893032
2019-3-21 01:00:02 662914,662915,662919,662923,662926,662927,662928,662929,662930,662932,662933,662936,662937,662938,662944,662945,662946,662948,662949,662954,662955,662956,662957,662958,662959,662960,662962,662964,662965,662967,662968,662970,662971,662972 123 3261.35382396
2019-3-21 00:00:02 662859,662860,662861,662864,662865,662868,662869,662872,662873,662874,662875,662876,662878,662880,662881,662885,662886,662888,662889,662890,662894,662895,662897,662898,662901,662903,662904,662906,662907,662908,662909,662912,662913 125 3167.28050832
2019-3-20 23:00:02 662807,662808,662811,662815,662816,662820,662823,662826,662827,662828,662829,662830,662833,662834,662836,662837,662838,662839,662840,662842,662844,662845,662846,662847,662850,662853,662857 125 2597.87823573
2019-3-20 22:00:01 662735,662744,662745,662755,662759,662761,662767,662768,662769,662773,662774,662781,662783,662785,662787,662788,662789,662790,662791,662793,662798,662799,662801 119 2207.24549311
2019-3-20 21:00:01 662677,662678,662681,662684,662689,662690,662691,662692,662693,662697,662700,662702,662705,662707,662708,662711,662712,662718,662719,662721,662725,662726,662729,662731 120 2303.47165252
2019-3-20 20:00:02 662622,662623,662626,662631,662634,662636,662637,662639,662640,662641,662644,662655,662658,662659,662660,662661,662665,662666,662675,662676 118 1916.93225819
2019-3-20 19:00:05 662551,662552,662554,662555,662557,662562,662564,662569,662572,662573,662574,662575,662580,662582,662583,662588,662604,662613,662615,662616,662619,662620,662621 127 2210.58072671
2019-3-20 18:00:02 662502,662504,662505,662506,662507,662508,662509,662513,662518,662521,662522,662524,662525,662528,662529,662534,662535,662536,662541,662545,662546,662547 121 2108.02333276
2019-3-20 17:00:02 662432,662434,662436,662437,662446,662447,662448,662453,662455,662463,662466,662468,662469,662470,662471,662472,662474,662475,662480,662481,662484,662485,662487,662492,662493,662496,662497,662498 127 2688.4455399
2019-3-20 16:00:02 662368,662373,662374,662375,662381,662382,662383,662384,662388,662390,662391,662394,662396,662400,662403,662405,662408,662411,662413,662417,662419,662421,662424 125 2211.37433121
2019-3-20 15:00:01 662322,662324,662325,662328,662329,662330,662332,662333,662337,662341,662342,662346,662347,662348,662349,662350,662355,662357,662363,662365,662366 123 2015.74956039