掘り方

./minerd -o stratum+tcp://okoto.xyz:51000 -u (k1/jzアドレス)

支払い方法PROP 管理費1% 最小支払い単位1Koto 支払い間隔1時間

他のプールもおすすめです。→Koto pool list
プールの状態
マイナー ワーカー ハッシュレート(現在) ハッシュレート(4時間平均)
145 251 2192.39 KH/s
マイナー
アドレス ハッシュレート 現在のシェア 効率
k1LzUtuZYvXP6vztTZHgrSMKyhH7c6dvAMB 173.71 KH/s 317.22 100%
k16UWtarV3QAwgJ3GPcfGxYxHm3XfzZhV2Z 165.64 KH/s 355.79 99.8%
k17Hb1Fp4kMy74pq9Hhgz73EhA8oyE8SiA1 160.4 KH/s 276.28 100%
k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS 159.59 KH/s 353.45 100%
k13LhtDHZDc3z4MX4PHA7GChPngCTJCdJ7z 125.83 KH/s 304 100%
k1BGKn2eo9FeCLDLPy14cR2Kc1vS1og7rK7 110.22 KH/s 223.04 98.27%
k15MNdqfEa2o6ZLDzzmYweZBpp8XxW58xxQ 72.26 KH/s 120.38 98.65%
k1HNa7mYVDLngNC6B7Sp5mmgsnwMpMBBbDg 68.11 KH/s 158.18 100%
k1KvmJqB8HKrPyqyM7hqvZGyTL7V8FCsakc 66.41 KH/s 112 100%
jzycJ2p81ZaRZqtAq2EB72DSNv5Qp6xL9Yv 59.44 KH/s 64 100%
k14VncM8sTZ96k6ph8CHpVcwtCD8brpjNJK 57.93 KH/s 80 100%
k19Ukn9SnucMiDvDBHcro7DzNvKH58re4vS 50.3 KH/s 102.12 100%
k1AYAD4xjtw3yaP1gwFatsK2RU3XvgqfTFJ 37.49 KH/s 75.26 99.74%
k1686EBEJTq5KnmPscS87iK5Hvcp9fWeqgB 33.84 KH/s 74.09 100%
k1Gqeu1VdqgFSPQyutFFv17VHwUffx1u2uS 33.32 KH/s 71.53 95.69%
k13nVr3q5SNKneJzx2SkFFPBcGzeRq1X7j7 33.22 KH/s 78.44 100%
k18jHaGbuCVsSJ4qtqsNZ8Pm2sYKuNzwq1M 29.69 KH/s 65.83 99.01%
jzzWBCQWhAEeHBfQNa3YfcWsjrnDSWmTF2M 24.94 KH/s 48.39 100%
k11VMLP2oQ6yFv396TPcGgGMm7qEDB3omcM 23.87 KH/s 45.06 100%
jzzhtVJt1GtQ5ug5DaCdBSPCFx2Yaajp7io 21.19 KH/s 45.85 100%
jzyFBjTanfYksGJ2DFGXJrZ49K6xDM5xWmu 21.07 KH/s 39.58 100%
k1JkuapTsvrzteutbK8Qw6FynsF5N53FuTL 19.72 KH/s 38.32 99.47%
k1EKT7y48TzwFrVmwnBoDnMitx4dDyPRTx4 19.63 KH/s 39.55 100%
k11GxA68LhD4NnxMRe8TLuEkPLtPJ69AhyS 19.09 KH/s 35.54 100%
k1J8Z2cHa1bwk22iQHsgru9MmGXvsy2ANbT 18.69 KH/s 33.84 100%
k16a95H2cDM3YvzDtoitfx7rmFuKVKXiTTf 18.65 KH/s 26.37 100%
k1Dd8yKfG2zHhTs3tqWLG2yP4r9MhsKQdzf 18.19 KH/s 34.66 100%
jzyn9PCNEUr6wWXY6sCyAEveuv3S9nJATBC 17.98 KH/s 36.46 100%
k1M6bpPxXaEiXMqgKccKxVDZxhyVr9kGrEk 17.52 KH/s 32.21 100%
k11tuwz5G9wc2xVnf6iAdMThRJEki6yhBri 16.5 KH/s 42.46 100%
k1Ez61T39TDSF3sCh2ii6XTEgTSohr8AThi 15.89 KH/s 25.22 100%
k15MYtXfmkpF2vEv54ADQ9C9awULNRHUZ82 15.61 KH/s 35.73 100%
k11SojY6883K4Q4fc5knRghL385WeVGBAjC 14.76 KH/s 24.01 100%
k12FgjDSkzqd1MAXDzzmF34fhhSXD2r4281 14.15 KH/s 19.43 100%
k15gkv3nHgU4XoXEQSwMpYmDbMhzaH1BBn7 13.42 KH/s 26.66 100%
k1C9NVmaSBxxdANtZpb2QCuJfQWFyCguf2u 13.37 KH/s 13.97 100%
k1DzgFHHzY4qTVBp1PBDmNSAW27jeBh4kUx 13.3 KH/s 13.6 100%
k1DcuEXKa3yWbDMRwLVZkUZfTXRVHGsFf4a 13.24 KH/s 24.25 98.93%
jzybtny1SvK3Tav6dr3ShAinGoUXJNNwv6g 13 KH/s 15.08 100%
k14GgZWzzi2Wwybj97rcm2cFTpBH5bvKZQ2 12.16 KH/s 22.55 100%
jzxYvMCuGSUY7kuEdscRza4JRGNYQMU9BKo 11.85 KH/s 28.16 100%
k17GWWmrnPMUMohF3SjHyjYShP4LK3v5FH6 11.36 KH/s 23.39 100%
k14kjheZXRBsSA5CGWkJaQBVF4aAVUV1Phj 10.05 KH/s 28.6 100%
k1HFsji9oWGc58rhTrdsxLsbUt9muLhbG2H 9.51 KH/s 14.93 100%
k1Gktuu4sncBTPNr4LTomoqfwjcfVpXGPS7 9.25 KH/s 18.43 99.13%
k1C8KqxYPy7roU4xroBKnci2g57LRNvkyBJ 8.95 KH/s 21.86 100%
k1AdSU29hFfh1Djvjvcp78nLKx98C9LEhMk 8.53 KH/s 17.01 100%
k15YZSHEUjXtiQ9t6ghgL94VRfpTgeHDik7 8.5 KH/s 10.95 100%
k1LUQS9TDym3c5gxddDE3dUfJVYo3FYgFs6 8.48 KH/s 18.05 100%
k19Nw2MVSgheUzg89PWAYYmQuWqGM1WBUWY 8.25 KH/s 19.83 100%
jzyFCAKNZacNjN35Xz8DbdpLkBM6HD4qGqc 7.52 KH/s 20.57 93.64%
jzyPGAWm3hPi4hkdUpVJqg5jh1qbfQciJnV 7.49 KH/s 8.57 100%
k15Qa4BwG6wMWgNMUUZCa5Gf4TPgB7JaYD9 7.33 KH/s 14.57 100%
jzwu1HV3HJHvE79SVCEXzWeabkQRJu7vwbM 7.24 KH/s 18.78 100%
k1Dm8NYJxLsei2e48gNUBwqvCYtSHpGeU5j 7.03 KH/s 21.42 100%
k19LtePDxXWi9bS2WwPVeS6QFsoPKXXJHsT 6.67 KH/s 15.47 100%
jzy2uCekLT4YEoHhg36eZZMH31468vZRgGh 6.47 KH/s 9.78 100%
k149bcwP2mbKWYqsbsx5HpNzeLzVHPd5APB 6.42 KH/s 8.6 100%
k15fjBvXTKzA6BqFgvH7r3pJum8LQRXEzYL 6.1 KH/s 12.04 100%
k1CdtVGYyG921MWMZrAzFQqbKKR8pieBsKk 6.05 KH/s 13.38 100%
k19oimH3wrm5Lyw3cwEay9vUZcC5rLYezvC 5.91 KH/s 14.07 100%
k1A8Kq6U1nm2wNgSpxwt1yPqmx9T93zhTSk 5.74 KH/s 11.76 92.68%
k1CL7yoYJwvuY7RJt2Jk3oK3sJGGxbaacM4 5.72 KH/s 11.53 92.58%
k15dz6KGu6UfkZPeC6nEgVDVyvaTWYE7xLy 5.61 KH/s 11.13 99.77%
k1GGMSsm88x26AEjF2xxTspW5gdFvxKE9kQ 5.58 KH/s 12.17 100%
k19f7YX1QbMJ4L7zgBLZS8wN2sxtXD9LHF1 5.54 KH/s 6.64 100%
k14LJNCP8CtapqgxgW2wSMe7TdEdiUaKfDH 5.51 KH/s 12.37 100%
k1BYDK2s3fMxqhYJJgrFg4LwN3UQ7P3mLpE 5.3 KH/s 9.89 100%
k15RxUe8BB48hVGSfWoFm9np6X2H5QMeDys 5.08 KH/s 10.93 100%
k15HUsmThob3cC8FB8BHZ4U3XjHL5kyZnPj 4.81 KH/s 11.11 100%
k167jkMEUuFFb9w2q18wCYjZUSdvd2SESwb 4.69 KH/s 10.79 100%
k15UYUBuYycLAg8kEg91fWLsinW194FS2nd 4.64 KH/s 8.74 100%
k1JYqzXakcPGqT3N1T5DTB77fzH1g83pwSe 4.44 KH/s 5.65 100%
jzxukUn3e8MiHdzRpRwsWpoQiaLtgUccXhc 4.35 KH/s 9.45 100%
jzykappGL9xjvoL9cWaJofuGKmLTdqRAS5q 4.14 KH/s 9.83 100%
jzzLAzzXNNSqYtvkyGcw2EGVQy8j6HWcVs5 4.12 KH/s 8.4 100%
k13gbLddQDA3qNn4zCuj8Z4cWhZbrhWE7oi 4.08 KH/s 6.24 100%
k17X5U1UaYW5Cx73hTcF3rHbGDLfqfx71Bd 4.02 KH/s 9.2 100%
k1DcKiwyQcErezcVibR2qAn29p8TDxjvay2 3.7 KH/s 5.78 100%
k1Je3DCqF9AYLnDdWYCTV7Uo9iuRcYLDAus 3.54 KH/s 6.96 100%
k17cfMwB8jYjoEMTupAguFPDTaz5gn2XTKz 3.41 KH/s 6.5 100%
k1GGp44v2cKiAtuaMM1iqvPjQ2N1uSMTKFS 3.4 KH/s 7.89 100%
k19JHiTQMV34ZEtU5xQzTuPMh8LNGrpQ6D2 3.4 KH/s 6.22 100%
k1KLZhWMjBY43zapi96GigqJ5KDeZES6Lit 3.26 KH/s 10.86 100%
jzz4zPgHQKfxJEJSARKe156iq4TXGoWhMs4 3.2 KH/s 5.43 100%
k159kc5efZAEkJ5eq7A7cRcsFmrsWPrgw42 3.18 KH/s 7.53 97.38%
k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv 3.13 KH/s 5.04 100%
k1Ai2bqF5Wb3zqomn6xgVofjZihDn2Y5wHG 3.11 KH/s 5.83 100%
k1DTm66s64AEGa1wHtsn8VgruCG85LYTvsA 3.1 KH/s 7.19 100%
k1E9PscenjqoMuyB2GVMZMsMLF7PMWkFvfu 3.04 KH/s 6.41 100%
k16kq8utUDtYJukbSBm822gqsdBxBbRoRyH 3.03 KH/s 5.75 100%
k1KfXNRi2eq2xQdTLpEHUYWi2ZWvbegPkAu 2.88 KH/s 6.72 100%
k1GDr4C6P4SwQP6uVFahQZSHe4dcPyY6tUc 2.85 KH/s 4.84 100%
k16mh2QYG6Uy8dPQfyDAeewHac1d1Kwe5hy 2.78 KH/s 8.17 100%
k1BhvSy1qWJcFaMnHovZtZKbA4rDGPVydAA 2.72 KH/s 4.86 100%
k19VZhsc8cyrZNPfVd8tHu3z6RQpmyPyMME 2.63 KH/s 4.02 100%
k1EARXdaz6Yg2YhZ6tFSMSfck48PB59TLPe 2.49 KH/s 5.57 100%
k11RkXJeJxBpE58BkyNLKjQaSbFsBFagfmB 2.46 KH/s 4.96 85.81%
k18fGjmgxkRAeqT8GZqNgGy4RmvYxcydU1z 2.35 KH/s 4.61 100%
k14FTnoFuT3891sbB3pqfUXRm1mxbSaEXV6 2.27 KH/s 6.08 100%
k18BUj5GWwXyoaJbtC8re5Q1mCCcj8JKAqj 2.25 KH/s 4.35 100%
jzzvKf4CeevscvLGG9s8Jvk8A9ph5VPzZzs 2.1 KH/s 5.88 100%
k16qBtX7PdLaF4spMGgRbvZojiVXCT5X73i 2.09 KH/s 4.68 100%
k1DhKsaN9hrzSsRzkkAuBXWmGjoPP9zu18h 2.05 KH/s 5.81 100%
k12EN4eF448EyuMkET44z6rNNWawZCsT6xj 1.97 KH/s 4.51 100%
jzyCjRGZRRKzno13gJPHZLehzUMShyVYf2R 1.94 KH/s 2.04 100%
k1D4y9LDiB2FiEMiNCt7gKDvW1h5cU3gVKa 1.89 KH/s 5.05 100%
k1BvSb83rDjMVRx5o7M82StL2o5kPdkr6Hj 1.72 KH/s 2.62 100%
k1BGSnBUo56opgqc12k9bnmrdKvRs4giQ6Q 1.68 KH/s 3.54 100%
k14TCXHkmD7HdW9sqyPqX9yXgz23DVTjbd9 1.58 KH/s 2.23 100%
k17AbekqGmRidXT1snetgXKSNnoT2SkiyJQ 1.55 KH/s 3.1 100%
jzzZ9BbKNQJctGJpNLp48a4YdgGfeQjvq6c 1.52 KH/s 5.08 99.99%
k16Xd5mEkKawzqk9iPsk4rhed6D2d5eSrdD 1.47 KH/s 4.22 100%
k17AwW7qg4GbKMhMDXMXZ2f5jGk4k2T2uj4 1.37 KH/s 3.55 100%
k1BxYhAWxErkr2avLLNjBWcPMMeFAvcNewN 1.3 KH/s 1.68 77.68%
k15B8ATYyyvh1SVK2seToFCNsJwmWzUd7HR 1.27 KH/s 2.54 100%
k1H3QLYtBrsnVxFverCkr7HAJY7zxtBhr5G 1.25 KH/s 1.94 100%
k17cMDpbktNRXbN789WjyesCNeY3jSzvkCt 1.22 KH/s 1.87 100%
k14Eg52fB5eKSiSbjrX9sHBzUommjGmnwcj 1.21 KH/s 2.76 100%
k1CPV5cwTEaYeHQaEPUEZ6LQxq5JHjDGznH 1.14 KH/s 2.33 100%
k18ZnJk7ZC78Gaoqikb8QtcUZ16gXvXgda6 1.07 KH/s 1.46 100%
k18s7Ay1AoiWLt7Apuq8ty4W7WVaohAtyKZ 0.98 KH/s 1.05 100%
k18gA4jUXofsYZ3wsKLEDW8Q4HjHtYnBCza 0.92 KH/s 1.68 100%
k11QkCk9WEhvEJYhMXpAtvykoeB6zCYFS4v 0.81 KH/s 2.29 100%
k1Braw6GeymF9aqFodjvukW12YLBFWUaAGv 0.6 KH/s 1.67 100%
k1CnH5S2MXUCGmxUDbhX8qMmrHVNS7QYYqi 0.52 KH/s 0.98 100%
k134bACqf51hJWWMCdoUAWEf4iwFZmZPZgR 0.48 KH/s 0.44 100%
k1Fpin25MyUTz36rbuvs2kcQevkQnFU2Urg 0.48 KH/s 0.87 100%
k11NGbgpVsEiR9wJwSk7ztUHjjr7Bbo1LQ7 0.47 KH/s 0.78 100%
k13rbhXfBtgEYf8wJbnFxtpHpsxNXov1aen 0.43 KH/s 1.21 100%
k1GSfwBeq5sBwSpHXLUJ9bP6Dyj6otZGaSH 0.32 KH/s 0.74 100%
k1JDufvXvQa1xTrSez8jiv9t9fSJ6aBspHg 0.26 KH/s 0.34 100%
k1EHMgC4eKCsJhF9gSSQS34hD6GKsdbxQBv 0.25 KH/s 0.6 100%
k1HYxmJvkE31booif5r2ReAK7kK48S4L5gr 0.21 KH/s 0.28 99.99%
k13wXZpLhEybzUexn5u3zwHiKyLZYXf3MXo 0.21 KH/s 0.4 100%
k1J2zXvnHPXixm5VbwaFMJc5QKhgQ2KvBz2 0.13 KH/s 0.31 100%
k1JseDpgjiue8ZdPH2FjH3rxkYYD1iZymTt 0.05 KH/s 0.12 100%
k1LzJN8hNa3zHd2rJQLCZtog3i5V9RU2oFW 0.05 KH/s 0.11 100%
k17EDoQpvpNT8ZqBcV6Mxv9we8RikBTigfH 0 KH/s 0 0%
k174i8pux82Mo78kk7JhBZRFwL4AyVapGRo 0 KH/s 0 0%
jzzhgUpKP6nKKP32G4zhLZwbzyfGRq9CYDp 0 KH/s 0 0%
k1CTzGGi3tpKeSy1XF88F4K4kjc8cWNSke7 0 KH/s 0 0%
k1FpZ11bFjeMptx1ea35a1y9KzmY2e9BDWP 0 KH/s 0 0%
k1CUaHbSrrzRg9QmKWYnZqvcUFJYtLRQK18 0 KH/s 0 0%
k1CteS8jZH3tXWdUwxu8qRsaPqBEQnpZkTv 0 KH/s 0 0%
最近発見したブロック
時間 ブロック 発見者 状態
2019-2-17 00:46:00 617177 k15MNdqfEa2o6ZLDzzmYweZBpp8XxW58xxQ
2019-2-17 00:45:56 617176 k15Qa4BwG6wMWgNMUUZCa5Gf4TPgB7JaYD9
2019-2-17 00:43:36 617174 k1BGKn2eo9FeCLDLPy14cR2Kc1vS1og7rK7
2019-2-17 00:36:47 617169 k19Ukn9SnucMiDvDBHcro7DzNvKH58re4vS
2019-2-17 00:35:21 617168 k11SojY6883K4Q4fc5knRghL385WeVGBAjC
2019-2-17 00:32:53 617167 k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS
2019-2-17 00:32:15 617165 k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS
2019-2-17 00:30:45 617164 k1LzUtuZYvXP6vztTZHgrSMKyhH7c6dvAMB
2019-2-17 00:30:14 617162 k1DhKsaN9hrzSsRzkkAuBXWmGjoPP9zu18h
2019-2-17 00:29:44 617161 k1JkuapTsvrzteutbK8Qw6FynsF5N53FuTL
2019-2-17 00:27:36 617159 jzzhtVJt1GtQ5ug5DaCdBSPCFx2Yaajp7io
2019-2-17 00:27:16 617158 k15gkv3nHgU4XoXEQSwMpYmDbMhzaH1BBn7
2019-2-17 00:26:07 617157 k17Hb1Fp4kMy74pq9Hhgz73EhA8oyE8SiA1
2019-2-17 00:25:12 617156 k17Hb1Fp4kMy74pq9Hhgz73EhA8oyE8SiA1
2019-2-17 00:25:10 617155 k1KvmJqB8HKrPyqyM7hqvZGyTL7V8FCsakc
2019-2-17 00:24:43 617154 jzyFBjTanfYksGJ2DFGXJrZ49K6xDM5xWmu
2019-2-17 00:22:12 617152 k1686EBEJTq5KnmPscS87iK5Hvcp9fWeqgB
2019-2-17 00:20:09 617149 k12FgjDSkzqd1MAXDzzmF34fhhSXD2r4281
2019-2-17 00:19:30 617147 k1C8KqxYPy7roU4xroBKnci2g57LRNvkyBJ
2019-2-17 00:16:13 617143 k19VZhsc8cyrZNPfVd8tHu3z6RQpmyPyMME
2019-2-17 00:13:16 617139 k15MNdqfEa2o6ZLDzzmYweZBpp8XxW58xxQ
2019-2-17 00:11:29 617137 k1AYAD4xjtw3yaP1gwFatsK2RU3XvgqfTFJ
2019-2-17 00:08:01 617134 k15MYtXfmkpF2vEv54ADQ9C9awULNRHUZ82
2019-2-17 00:06:19 617132 k17Hb1Fp4kMy74pq9Hhgz73EhA8oyE8SiA1
2019-2-17 00:04:02 617128 k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS
2019-2-17 00:01:07 617124 k1BGKn2eo9FeCLDLPy14cR2Kc1vS1og7rK7
2019-2-16 23:58:55 617122 k16UWtarV3QAwgJ3GPcfGxYxHm3XfzZhV2Z
2019-2-16 23:53:33 617118 k19LtePDxXWi9bS2WwPVeS6QFsoPKXXJHsT
2019-2-16 23:50:48 617116 k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS
2019-2-16 23:43:13 617109 k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS
2019-2-16 23:40:59 617106 k1BGKn2eo9FeCLDLPy14cR2Kc1vS1og7rK7
2019-2-16 23:37:23 617103 k15MNdqfEa2o6ZLDzzmYweZBpp8XxW58xxQ
2019-2-16 23:31:00 617099 k15MYtXfmkpF2vEv54ADQ9C9awULNRHUZ82
2019-2-16 23:25:40 617098 k1BGKn2eo9FeCLDLPy14cR2Kc1vS1og7rK7
2019-2-16 23:24:51 617097 k15MNdqfEa2o6ZLDzzmYweZBpp8XxW58xxQ
2019-2-16 23:23:23 617096 k13LhtDHZDc3z4MX4PHA7GChPngCTJCdJ7z
2019-2-16 23:19:46 617094 k13LhtDHZDc3z4MX4PHA7GChPngCTJCdJ7z
2019-2-16 23:18:04 617093 jzzhtVJt1GtQ5ug5DaCdBSPCFx2Yaajp7io
2019-2-16 23:17:46 617092 k16UWtarV3QAwgJ3GPcfGxYxHm3XfzZhV2Z
2019-2-16 23:16:00 617090 k11SojY6883K4Q4fc5knRghL385WeVGBAjC
2019-2-16 23:14:54 617086 k15MNdqfEa2o6ZLDzzmYweZBpp8XxW58xxQ
2019-2-16 23:07:02 617076 k1BGKn2eo9FeCLDLPy14cR2Kc1vS1og7rK7
2019-2-16 23:04:51 617073 k1M6bpPxXaEiXMqgKccKxVDZxhyVr9kGrEk
2019-2-16 23:01:59 617071 k15MNdqfEa2o6ZLDzzmYweZBpp8XxW58xxQ
2019-2-16 23:01:57 617070 jzwu1HV3HJHvE79SVCEXzWeabkQRJu7vwbM
2019-2-16 22:58:00 617065 k1HNa7mYVDLngNC6B7Sp5mmgsnwMpMBBbDg
2019-2-16 22:54:54 617063 k1LzUtuZYvXP6vztTZHgrSMKyhH7c6dvAMB
2019-2-16 22:49:51 617061 k15MNdqfEa2o6ZLDzzmYweZBpp8XxW58xxQ
2019-2-16 22:49:33 617060 k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS
2019-2-16 22:48:28 617059 k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS
2019-2-16 22:47:08 617057 jzzhtVJt1GtQ5ug5DaCdBSPCFx2Yaajp7io
2019-2-16 22:47:06 617056 jzxq6rrLKzzDMT9WoTQeR9Je1DJdPkp98zJ
2019-2-16 22:45:15 617053 k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS
2019-2-16 22:44:11 617051 k1AdSU29hFfh1Djvjvcp78nLKx98C9LEhMk
2019-2-16 22:43:41 617050 jzzvKf4CeevscvLGG9s8Jvk8A9ph5VPzZzs
2019-2-16 22:42:18 617047 k1BGKn2eo9FeCLDLPy14cR2Kc1vS1og7rK7
2019-2-16 22:37:54 617043 k1LUQS9TDym3c5gxddDE3dUfJVYo3FYgFs6
2019-2-16 22:36:33 617041 k1L8XUp85TeZfDtjhVeNCfyAcbuDHbEHFDS
2019-2-16 22:34:22 617039 k1DcuEXKa3yWbDMRwLVZkUZfTXRVHGsFf4a
2019-2-16 22:33:47 617037 k15MYtXfmkpF2vEv54ADQ9C9awULNRHUZ82
2019-2-16 22:32:02 617036 k1Gktuu4sncBTPNr4LTomoqfwjcfVpXGPS7
2019-2-16 22:30:40 617034 k16UWtarV3QAwgJ3GPcfGxYxHm3XfzZhV2Z
2019-2-16 22:26:09 617031 k17Hb1Fp4kMy74pq9Hhgz73EhA8oyE8SiA1
2019-2-16 22:12:15 617024 k15MNdqfEa2o6ZLDzzmYweZBpp8XxW58xxQ
支払い済みブロック
時間 ブロック 支払い先マイナー数 金額
2019-2-17 00:00:00 616972,616982,616984,616985,616986,616987,616988,616990,616991,616994,616995,616997,616998,617002,617003,617005,617006,617007,617011,617012,617015,617019,617020,617022 127 2303.75251472
2019-2-16 23:00:00 616912,616914,616915,616917,616920,616921,616923,616925,616926,616928,616931,616932,616933,616936,616937,616939,616942,616943,616946,616949,616951,616954,616957,616958,616962,616964,616965,616966 129 2689.31827633
2019-2-16 22:00:00 616851,616852,616854,616856,616859,616862,616866,616868,616870,616875,616880,616891,616896,616897,616898,616899,616902,616903,616908 128 1823.44298924
2019-2-16 21:00:00 616789,616791,616792,616793,616795,616796,616798,616802,616803,616805,616815,616818,616820,616821,616822,616823,616826,616831,616832,616833,616834,616836,616837,616841,616842 130 2397.97299811
2019-2-16 20:00:00 616723,616724,616727,616731,616733,616736,616737,616742,616745,616746,616753,616754,616757,616758,616759,616760,616761,616762,616763,616764,616768,616769,616770,616771,616773,616776,616783,616785 136 2688.47268257
2019-2-16 19:00:00 616668,616670,616676,616683,616686,616689,616690,616691,616695,616697,616703,616705,616706,616707,616710,616712,616714,616715,616717,616719,616722 131 2021.19719463
2019-2-16 18:00:00 616622,616624,616625,616626,616627,616629,616633,616635,616636,616637,616638,616639,616640,616641,616642,616643,616645,616646,616648,616649,616650,616652,616653,616656,616658,616659,616662,616664,616667 128 2776.42422285
2019-2-16 17:00:00 616557,616559,616561,616563,616564,616565,616569,616571,616572,616573,616575,616576,616577,616580,616581,616584,616585,616586,616587,616588,616592,616598,616599,616600,616602,616603,616606,616607,616608,616611 136 2884.45365094
2019-2-16 16:00:00 616492,616493,616494,616497,616498,616501,616508,616513,616520,616522,616524,616525,616526,616530,616532,616533,616534,616539,616540,616541,616546,616547 132 2109.51169149
2019-2-16 15:00:00 616422,616423,616424,616425,616428,616431,616434,616439,616441,616443,616444,616445,616446,616447,616449,616458,616460,616461,616463,616464,616465,616468,616470,616472,616474,616478,616479,616482,616483,616484,616488 133 2975.76653269
2019-2-16 14:00:00 616367,616368,616374,616378,616379,616380,616383,616387,616389,616390,616391,616392,616393,616394,616395,616398,616399,616403,616404,616410,616414,616420 130 2115.03994583
2019-2-16 13:00:00 616308,616309,616312,616313,616315,616317,616318,616319,616324,616326,616327,616331,616332,616333,616337,616339,616343,616348,616350,616354,616357,616358,616363,616364 125 2303.46505946
2019-2-16 12:00:00 616254,616256,616258,616260,616261,616264,616266,616267,616269,616270,616273,616275,616276,616277,616284,616285,616286,616289,616291,616292,616295,616297,616299,616302,616303,616304 129 2495.37475633
2019-2-16 11:00:00 616188,616190,616193,616196,616197,616201,616202,616203,616204,616206,616207,616208,616209,616213,616214,616217,616219,616220,616221,616223,616224,616225,616226,616232,616236,616238,616244,616246,616247,616248,616250,616252 129 3071.06419738
2019-2-16 10:00:00 616128,616129,616130,616131,616133,616136,616138,616140,616145,616146,616147,616148,616150,616154,616159,616161,616162,616163,616167,616168,616171,616173,616174,616176,616177,616178,616179,616181,616183 130 2785.22893523
2019-2-16 09:00:00 616072,616075,616084,616086,616090,616091,616093,616095,616096,616097,616098,616100,616102,616103,616107,616109,616113,616114,616116,616118,616119,616120,616124,616126 125 2305.00880868
2019-2-16 08:00:00 616014,616015,616018,616022,616026,616030,616034,616036,616039,616041,616042,616043,616045,616046,616047,616052,616053,616057,616059,616061,616062,616064,616066,616068 122 2300.62249626
2019-2-16 07:00:00 615958,615960,615962,615964,615965,615966,615968,615970,615971,615972,615975,615976,615977,615978,615979,615981,615983,615984,615985,615986,615987,615988,615990,615991,615994,615996,615998,616000,616001,616008,616009,616010 128 3075.96514012
2019-2-16 06:00:00 615895,615897,615898,615899,615900,615902,615913,615923,615924,615925,615926,615928,615929,615931,615933,615938,615940,615941,615945,615947,615949,615951,615953,615954 122 2302.72695882
2019-2-16 05:00:00 615836,615837,615838,615841,615842,615843,615844,615848,615849,615851,615853,615856,615857,615858,615859,615861,615866,615867,615868,615869,615871,615872,615877,615882,615884,615890,615891 124 2593.55026577