掘り方

./minerd -o stratum+tcp://okoto.xyz:51000 -u (k1/jzアドレス)

支払い方法PROP 管理費1% 最小支払い単位1Koto 支払い間隔10分

他のプールもおすすめです。→Koto pool list
プールの状態
マイナー ワーカー ハッシュレート(現在) ハッシュレート(4時間平均)
149 229 1093.22 KH/s
マイナー
アドレス ハッシュレート 現在のシェア 効率
jzyfqWcPJD6i6gnDwuaUAeYWx6K99B6qxEY 135.48 KH/s 863.55 100%
jzz34Xtm8os6Eu8V6JevY9caH1SoZCE4fvY 96.24 KH/s 571.18 100%
k1HNa7mYVDLngNC6B7Sp5mmgsnwMpMBBbDg 80.72 KH/s 494.8 100%
jzyfn7L53FyWg3cLqU1qP7cQma11cgGQ5vr 47.06 KH/s 276.65 100%
k3EdsD7QpoEMZuFU2D6f9enx4VNaRGkvQoG 45.44 KH/s 336 100%
k12FdkvUe9fYQ6xuiCNk9NnfcGV9QDiCX31 42.08 KH/s 281.88 100%
k18sRxr3AhCvT3XFMuxhkiB8LmvegpETyfz 39.06 KH/s 235.18 100%
k1CMn7bG2AQXnmBhjiYPSXDnmCRyJvCVL1F 35.91 KH/s 234.52 100%
k14RRzgih2Vt5iYgRLigXbxuktHuCW1Ls1G 29.47 KH/s 180.97 100%
k1CWv1kHCRAv78xKCAD5A7KuP3jMkuCrAb6 29.26 KH/s 179.31 100%
k11VMLP2oQ6yFv396TPcGgGMm7qEDB3omcM 28.11 KH/s 176.69 100%
k15RxUe8BB48hVGSfWoFm9np6X2H5QMeDys 24.24 KH/s 141.97 100%
jzz8shAfYgap5X15EFsPEkCRDEmfU39jUDq 19.53 KH/s 126.98 99.47%
k1DzgFHHzY4qTVBp1PBDmNSAW27jeBh4kUx 19.46 KH/s 113.63 100%
k14avWbZTCjmVuG1b65jGKyTfS2sZkLqCDQ 18.19 KH/s 108.68 98.73%
k177rwLPobixR4HB8fok3PKNjvDePBX8FA9 16.12 KH/s 97.57 99.7%
jzzhtVJt1GtQ5ug5DaCdBSPCFx2Yaajp7io 14.58 KH/s 95.12 100%
k19goXp2ZXZyX5FbRLZXCGr5TVp8RiYPHrJ 14.04 KH/s 85.28 100%
k1Hp5wcGud1cab6GZSPKREyBDjmKS1Zyvoj 13.16 KH/s 71.91 100%
k194MQtyRcsXpeFm2sADwTfeSZWFtqzqupV 11.78 KH/s 85.48 98.14%
k18XCEuqGxUUcVEF2rVGapagBA5124w41Dx 11.48 KH/s 70.03 100%
k1J8Z2cHa1bwk22iQHsgru9MmGXvsy2ANbT 11.23 KH/s 73.47 100%
k1AdSU29hFfh1Djvjvcp78nLKx98C9LEhMk 11 KH/s 65.62 100%
k1Fws3toG4v4DnPrr82PYH1moifNkKT6REX 10.92 KH/s 62.76 100%
k11dQHj7RLovfcnY4qyG1eQaEwvmzYx9Cgr 9.57 KH/s 61.84 100%
k1AFZx8txrb1bCsd6daK5HQXzRJAnA9DJWK 8.86 KH/s 53.66 100%
k1Gktuu4sncBTPNr4LTomoqfwjcfVpXGPS7 8.19 KH/s 50.83 99.13%
k1A2K8i4qxgFjbgTQKjQ38pBe8j3h8puiug 7.27 KH/s 45.4 100%
k1KQpikS4S7Q37kj9mKoitk7PgMTme4BSCb 6.87 KH/s 40.45 100%
k18TcvjPjV5aucnAM7uvo6etCU8j4Y3xPH9 6.86 KH/s 45.56 100%
jzytmSc5Fpyk1LUFizrACnkBECWwkvLs9mq 6.48 KH/s 36.63 100%
k1HmgV8zxJ6UTxQoMa1F7df2xmYDe9Jo8cM 6.14 KH/s 36.9 100%
k1G4nWbshW4i9DGJhgaKhezk2gDt1PikDoR 6.14 KH/s 38.8 100%
k1Hkp6okpYHhXmw9R36uEqfS4XjUNrYq4QZ 6.1 KH/s 38.06 100%
k1DyFHhRHReLhH7PN4d8ZmRg2sWonTqEXxn 5.71 KH/s 36.82 100%
k125FKTHQdgQ1cWj2jmbPMvYucYq5ZCMicj 5.7 KH/s 32.79 100%
jzwserVoymuqD5uHhkRT9uQ6vYBzSbihH5a 5.47 KH/s 35.78 100%
k17X5U1UaYW5Cx73hTcF3rHbGDLfqfx71Bd 5.35 KH/s 34.52 100%
k1HabJx2C3BFLYopJMc9JNthW4amZERo7np 5.26 KH/s 32.48 100%
k1M6bpPxXaEiXMqgKccKxVDZxhyVr9kGrEk 5.12 KH/s 33.12 100%
k1JNvczrE9D4jZiQxy8qw4nfvJ83D54AKL8 5.04 KH/s 27.28 100%
k17JAG8wXjL2p22nKGpiSiEG3rPUKgXT9b3 4.99 KH/s 29.95 100%
k16KsTppas5pdfAPN8iyNm6FCJNkC7kXhrX 4.8 KH/s 33.78 100%
k19f7YX1QbMJ4L7zgBLZS8wN2sxtXD9LHF1 4.47 KH/s 24.5 100%
k1Je3DCqF9AYLnDdWYCTV7Uo9iuRcYLDAus 4.33 KH/s 24.97 100%
k13UFRAedaDtDyAxyyy3dSkSBZyTmooSpEK 4.13 KH/s 21.5 100%
k1Gu5uvv1FSP9zgwRRBMM44Po3HVePPifDA 4.12 KH/s 26.79 100%
k1ArEUPKCwbxqDPnyyWKfDnpyzG2MkEizmJ 3.95 KH/s 21.29 100%
k19Nw2MVSgheUzg89PWAYYmQuWqGM1WBUWY 3.9 KH/s 20.45 99.88%
k1ACKHUrjmiV8tKA3N5A1tNK2WBmWqdToCm 3.77 KH/s 23.62 100%
k1EDzGeDdJsn7T1uDBQCa5CeeVAudDBcMpv 3.62 KH/s 26.66 100%
k1DJprC5USGyUU838JFqP2W6kaiehphk726 3.45 KH/s 23.67 100%
k1EFi8qqz1ZybUTAknctQtEkBrJtsUwACA8 3.39 KH/s 21.13 100%
k154BPjPAfUcvTxGfK8rASmZ6GDnx89VAQd 3.36 KH/s 24.18 100%
k1BYDK2s3fMxqhYJJgrFg4LwN3UQ7P3mLpE 3.34 KH/s 30.54 69.23%
k1BKBgAnrmNoutSXFjLDGcQhG3QT18XdMsU 3.21 KH/s 19.4 100%
k11qmsG5fvSSWPPDdXLhmUFRCN6KdvTarYC 3.04 KH/s 17.03 100%
k1AH77ZeFaz6k9G6YGQP1LoWFWyEpTjLxgJ 2.98 KH/s 17.36 100%
k124wbBjC2TiAp27qNUzxuwpSYt5VyoETS8 2.94 KH/s 17.73 100%
k19h5NvwdRsQeDK9Hy1QoATGyM2HYCVrX2y 2.86 KH/s 15.41 100%
k1F11FPwEubCbHq33Qx7sVyZAZMJygJjaYm 2.81 KH/s 17.38 100%
k19gAmqJj8XmPUw61AnNJmcrd85yZypXC5U 2.81 KH/s 12.85 100%
k11RkXJeJxBpE58BkyNLKjQaSbFsBFagfmB 2.76 KH/s 17.3 78.67%
k19D744LNtQh4wWfR6LKs7nTajWQTUAgWvK 2.7 KH/s 15.99 100%
k1HBHE3VbPMnry3e1nTugtfAzp3gCdX3JZf 2.61 KH/s 18.64 100%
jzzHvagcp9GprHnK7zwVMXViNGxBfJpbbjG 2.61 KH/s 15.57 100%
k1EARXdaz6Yg2YhZ6tFSMSfck48PB59TLPe 2.55 KH/s 18.26 100%
k1JdG71iiYLrKxKDQPXoaMJGms3ySqMEaTm 2.54 KH/s 14.8 100%
jzxo3q5YeMb5G3S4fbscbaAE7X97RoEw3ji 2.52 KH/s 15.49 100%
k13UbkCXSBzHipf8V9VtrxsmjLjVgM8kFCX 2.51 KH/s 18.25 100%
k1FohvF3SoqibVmS1vzZiU9NHk8qFeLZcog 2.43 KH/s 15.27 100%
k113SukgP7fVV65R3Jt2LTLEdqZguhfzmLM 2.4 KH/s 14.91 100%
k1GGp44v2cKiAtuaMM1iqvPjQ2N1uSMTKFS 2.4 KH/s 13 100%
k1J2zXvnHPXixm5VbwaFMJc5QKhgQ2KvBz2 2.39 KH/s 13.02 100%
k1KfXNRi2eq2xQdTLpEHUYWi2ZWvbegPkAu 2.35 KH/s 15.68 100%
k12PXiKyoEeGvowo4TGXpay2MKj68zRe3t9 2.15 KH/s 13.6 100%
k1BmutBeFrYkZidizJWm9ALaCUHTVKNZGKS 2.15 KH/s 12.31 100%
k1AtC8y6KTYZ6RWnQH5WSn94bpyLZL2BCej 2.13 KH/s 13.43 100%
k1D1aaVD2cHSfuwHHFjuvj2WBAbCVxf5Q5n 2.13 KH/s 13.29 100%
k1KMCE7MLY5fmHrcuKKLYB41BWDAJckvpM5 2.1 KH/s 11.35 100%
k1EFhTdrEUta25ydt8odz9QsjMPWHv8KkmT 2.09 KH/s 12.83 100%
k19Fo38jmiGrTSAet8FpXkaXicDghp6Qj9C 2.01 KH/s 11.46 100%
k1373pTriSTsxdvtDercXsurpPV8T9faBPv 1.92 KH/s 11.99 100%
k1EcoRm2qBNHJ6YvNrTK5ZLiH9vCd1NuTnU 1.91 KH/s 10.87 100%
k1GUBjZR863uZmjKXzYskLwKyGLscBaFE3P 1.77 KH/s 11.78 100%
k13q1JpeWLMJV3FimquC6fsXMR1Jz9cWZqr 1.69 KH/s 9.56 100%
k1BhvSy1qWJcFaMnHovZtZKbA4rDGPVydAA 1.59 KH/s 10.47 100%
k1BGSnBUo56opgqc12k9bnmrdKvRs4giQ6Q 1.58 KH/s 8.38 100%
jzzhgUpKP6nKKP32G4zhLZwbzyfGRq9CYDp 1.57 KH/s 10.39 100%
k12Sbjw6zcBbys1M4A1iALzwZ6TdWvPVcfr 1.52 KH/s 7.9 100%
k1BxYhAWxErkr2avLLNjBWcPMMeFAvcNewN 1.5 KH/s 8.44 100%
k13WW7mSmd8qznVu1mmHrSjqyCfG33CWA3G 1.49 KH/s 8.33 100%
k1J8hjMj8gm5FwzbErH1Hm28TCFbcqxydTQ 1.46 KH/s 13.65 100%
k1CGJ2v1hjQAxrjtDBKCR53VaDqfnL9sTYN 1.46 KH/s 8.76 100%
k1DhKsaN9hrzSsRzkkAuBXWmGjoPP9zu18h 1.45 KH/s 8.64 100%
jzzHhzLb51fC72g1JnaSXwtqNNHRd8Cup8D 1.45 KH/s 9.02 100%
k16BMLs8LDdPMF297Xd9ePFwUR27pEq3mXd 1.43 KH/s 7.55 100%
k1FMoiACbYTPtQAWZXYhvPZ14cQSoPjJTy9 1.41 KH/s 7.47 100%
k16BHYVRLtew3gv9omG7h5tzPt1av8EEXgn 1.38 KH/s 8.5 100%
k16R8hmu4UuZGeBbQoYZjGXSgFZ2hpbpva3 1.33 KH/s 7.46 100%
k14Eg52fB5eKSiSbjrX9sHBzUommjGmnwcj 1.15 KH/s 7.13 100%
k134bACqf51hJWWMCdoUAWEf4iwFZmZPZgR 1.11 KH/s 6.49 100%
k11xr91H3ds3WR3G5m1bbiq4b3jQU2MmMAf 1.08 KH/s 9.5 100%
jzyexshPat7FU2K7mHQQQC6bhmAh86hW23M 1.04 KH/s 5.56 100%
k1HfSc5gFLHZfXK63RzYkFp3SDuc3AKhbEm 1.03 KH/s 6.83 100%
k17AwW7qg4GbKMhMDXMXZ2f5jGk4k2T2uj4 1.02 KH/s 5.82 73.61%
k1CteS8jZH3tXWdUwxu8qRsaPqBEQnpZkTv 1.02 KH/s 5.83 100%
k15k8qKXDFaWBmgUVLYUHx3bznbYRhDPA44 0.97 KH/s 6.64 100%
k1CTzGGi3tpKeSy1XF88F4K4kjc8cWNSke7 0.95 KH/s 4.95 100%
k16M241ZpCdL8HVyTVGBgiwyQhmxy6NB8ai 0.92 KH/s 4.99 100%
k1LUkNbW53vGWPJxEY8bdXq3ptzpyNSBUnd 0.85 KH/s 6.53 100%
k1KEdHmPUpZ5CqSkFaH72vgSb6iGCVjWuVY 0.82 KH/s 5.31 100%
jzzDqnTiNWnSE8o941b8W3chQys63taKej8 0.79 KH/s 4.32 100%
k18ZnJk7ZC78Gaoqikb8QtcUZ16gXvXgda6 0.77 KH/s 6.6 100%
k19xSQ7j2F62mYo9UHXihSo6RtRnA2QFZqC 0.71 KH/s 6.06 100%
k1AxTDARMVeu5zMPNcxmRqks1ubeFbzz33t 0.7 KH/s 4.16 100%
k1JjYFkkkgHixKzkq7Z17fTXpShKfCETDWz 0.69 KH/s 3.86 100%
k1DPct2aHDsd5NpjLoRVBs4JBtubCfbkPkF 0.68 KH/s 3.6 100%
k14TTxoVmpUMKWGe3vwHR7KtxKZmdq4vRJ4 0.61 KH/s 3.76 100%
k1GkcuGkjxZAvc97cX8GPrLTYbsdWoVwFG2 0.61 KH/s 3.19 95.46%
k12zb361GjQSH7jmoNPdUy3rakoXvQLEbAi 0.58 KH/s 4.17 100%
k1CUaHbSrrzRg9QmKWYnZqvcUFJYtLRQK18 0.57 KH/s 3.42 100%
k19uu1B1EknHbWpDK1GftSHFvbaz85V9n9p 0.56 KH/s 3.98 100%
k1FEb9ubyTLZ6D62srBymNnN4TRb8kP4Ns8 0.53 KH/s 3.13 100%
k133YucscE5DNMSdLMceMkBSBXwag3k4aUB 0.51 KH/s 2.96 100%
k1H7mGLxu4zLHCgaoPmT2LMNSGQeFJBmiyF 0.51 KH/s 3.05 100%
k1DcKiwyQcErezcVibR2qAn29p8TDxjvay2 0.49 KH/s 3.15 100%
k1DYW6GuSsHw5JZh6gDefzpwNngKpNmqCNd 0.48 KH/s 2.8 100%
k1EUQkpqbWGyD44jTAsJMnbRHfyocuH1Xn1 0.46 KH/s 3.94 100%
k174i8pux82Mo78kk7JhBZRFwL4AyVapGRo 0.46 KH/s 2.72 100%
k188bXiNNnHj4KVR8k92f3yMXKELkmg3saA 0.43 KH/s 2.55 100%
k1B5dgxPpD4co8rJzZmwZnLn9BuHJ5ubyWd 0.4 KH/s 2.12 89.88%
jzwyQGodYg7q7Hbtm6PMZziDz8RrcLhiZmU 0.39 KH/s 2.75 100%
k1FpZ11bFjeMptx1ea35a1y9KzmY2e9BDWP 0.33 KH/s 1.91 100%
k1Fpin25MyUTz36rbuvs2kcQevkQnFU2Urg 0.29 KH/s 1.73 100%
k19DCtRGYqzrXovz7dLeP2biHCiUxTj7LqU 0.29 KH/s 2.17 100%
k19HjMZC1sQve5pwkeEdanKG2YUNfbtfyoh 0.26 KH/s 1.57 100%
k15UYUBuYycLAg8kEg91fWLsinW194FS2nd 0.24 KH/s 1.83 100%
k163stGuZV9n9fK3Di2YZB5hwQGacDjxg56 0.23 KH/s 1.87 100%
k14oaJ9j5ZptT9aYBYMpSmhbd3agHqovuKE 0.21 KH/s 1.19 100%
k13K7nJGgoNSphCgxCbfCCNSQ4Esw1qvGEY 0.2 KH/s 1.28 100%
k1KyuaupX185YFqkn5aVYM6eLQgkbv9LfuT 0.17 KH/s 1.24 100%
k19v1cj7aRBxdS2aHgEDyUGMz9cBQbuVto4 0.15 KH/s 1 100%
k13wXZpLhEybzUexn5u3zwHiKyLZYXf3MXo 0.15 KH/s 0.94 100%
k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv 0.11 KH/s 0.66 100%
k17EDoQpvpNT8ZqBcV6Mxv9we8RikBTigfH 0.1 KH/s 0.68 59.19%
k1AHgWBGTLHGvMraGwZpgZAor2mj4iiKuFN 0.08 KH/s 0.56 100%
k1JQp1AuDJS1qmmT3eq889xjC1ixLNxJhP1 0.08 KH/s 0.37 98.85%
k1LzJN8hNa3zHd2rJQLCZtog3i5V9RU2oFW 0.07 KH/s 0.47 100%
最近発見したブロック
時間 ブロック 発見者 状態
2018-8-19 5:07:06 PM 357256 k18ZnJk7ZC78Gaoqikb8QtcUZ16gXvXgda6
2018-8-19 4:55:45 PM 357244 k12FdkvUe9fYQ6xuiCNk9NnfcGV9QDiCX31 8 / 100
2018-8-19 4:54:23 PM 357242 jzyfqWcPJD6i6gnDwuaUAeYWx6K99B6qxEY 10 / 100
2018-8-19 4:53:07 PM 357240 k11VMLP2oQ6yFv396TPcGgGMm7qEDB3omcM 12 / 100
2018-8-19 4:38:58 PM 357229 k177rwLPobixR4HB8fok3PKNjvDePBX8FA9 23 / 100
2018-8-19 4:38:26 PM 357228 k19f7YX1QbMJ4L7zgBLZS8wN2sxtXD9LHF1 24 / 100
2018-8-19 4:37:54 PM 357226 jzyfn7L53FyWg3cLqU1qP7cQma11cgGQ5vr 26 / 100
2018-8-19 4:31:58 PM 357220 k14avWbZTCjmVuG1b65jGKyTfS2sZkLqCDQ 32 / 100
2018-8-19 4:18:46 PM 357214 k14avWbZTCjmVuG1b65jGKyTfS2sZkLqCDQ 38 / 100
2018-8-19 4:11:37 PM 357208 k3EdsD7QpoEMZuFU2D6f9enx4VNaRGkvQoG 44 / 100
2018-8-19 4:07:31 PM 357202 jzyfqWcPJD6i6gnDwuaUAeYWx6K99B6qxEY 50 / 100
2018-8-19 3:37:32 PM 357170 jzyfqWcPJD6i6gnDwuaUAeYWx6K99B6qxEY 82 / 100
2018-8-19 3:30:53 PM 357161 k14avWbZTCjmVuG1b65jGKyTfS2sZkLqCDQ 91 / 100
2018-8-19 3:30:03 PM 357159 k1HmgV8zxJ6UTxQoMa1F7df2xmYDe9Jo8cM 93 / 100
2018-8-19 3:29:43 PM 357158 k12FdkvUe9fYQ6xuiCNk9NnfcGV9QDiCX31 94 / 100
支払い済みブロック
時間 ブロック 支払い先マイナー数 金額
2018-8-19 5:04:04 PM 357146,357148,357151 73 289.08330287
2018-8-19 4:43:31 PM 357122 54 110.77821655
2018-8-19 4:33:21 PM 357121 31 81.22775322
2018-8-19 4:22:24 PM 357109,357112 55 187.29291269
2018-8-19 4:11:33 PM 357096,357097 69 200.59678929
2018-8-19 4:01:26 PM 357088,357089,357092 58 268.65936705
2018-8-19 3:51:12 PM 357076,357078,357079 86 306.80676119
2018-8-19 3:39:40 PM 357067,357069,357072 51 282.00383834
2018-8-19 3:29:10 PM 357043 32 81.79912669
2018-8-19 3:17:08 PM 357028,357037,357038,357042 90 397.96560266
2018-8-19 2:56:31 PM 357022,357023 57 192.61889942
2018-8-19 2:44:56 PM 357004,357019 61 183.04397629
2018-8-19 2:34:50 PM 356992,356993,356997,356998 90 395.04960359
2018-8-19 2:23:03 PM 356982,356985 62 189.32290007
2018-8-19 2:12:25 PM 356976,356977 67 203.37331111
2018-8-19 2:02:17 PM 356960 40 93.37144302
2018-8-19 1:51:37 PM 356949 42 95.77789423
2018-8-19 1:41:26 PM 356943,356945 35 179.58049825
2018-8-19 1:18:55 PM 356919,356928 72 202.14625094
2018-8-19 1:08:51 PM 356913,356914 55 186.77599172