掘り方

./minerd -a yescrypt -o stratum+tcp://okoto.xyz:51000 -u (k1/jzアドレス)

アドレスを間違えないように注意しましょう。

支払い方法PROP 管理費1% 最小支払い単位1Koto

他のプールもおすすめです。→Koto pool list
プールの状態
マイナー ワーカー ハッシュレート(現在) ハッシュレート(4時間平均)
177 205 845.98 KH/s
マイナー
アドレス ハッシュレート 現在のシェア 効率
k1LDonNqPAuhoEyuXfdCLiDgyD6m3gvtzye 132.99 KH/s 626.85 100%
k13SEFYkH8cSjsssMZmaWgyhqwtR3JhL7ZU 57.42 KH/s 274.95 100%
k1M7w8JzAMcJTsVnBHB2ELGN8DGpXkXRm9J 42.68 KH/s 201.95 100%
k15RxUe8BB48hVGSfWoFm9np6X2H5QMeDys 33.36 KH/s 164.16 100%
k1DaLKaAAKRoJLc56tE1J9iL6QCR98HP6Hy 31.25 KH/s 152.56 100%
k1KjM4r29YXHWSGahAS4ScxffxzsYK3hTwh 27.22 KH/s 136.05 100%
k1KEdHmPUpZ5CqSkFaH72vgSb6iGCVjWuVY 19.45 KH/s 90.54 100%
k1BiigdKsWAWRmjrVWSesqrnaaRN6jwKaWY 16.04 KH/s 76.82 100%
k14avWbZTCjmVuG1b65jGKyTfS2sZkLqCDQ 15.58 KH/s 75.2 100%
jzxLs4sBE7c5WuR8HrABRyuRQwB6ivbBM8Z 15.4 KH/s 70.48 100%
k194MQtyRcsXpeFm2sADwTfeSZWFtqzqupV 14.92 KH/s 71.12 100%
k1AdSU29hFfh1Djvjvcp78nLKx98C9LEhMk 10.48 KH/s 50.3 100%
k1J8hjMj8gm5FwzbErH1Hm28TCFbcqxydTQ 10.15 KH/s 49.39 97.49%
k1CaZjm6tiEHXXqzt1KnPtCbZ6KYotW5Z4d 10.1 KH/s 55.99 93.82%
k1GNfKkcsSohkSyVqDDxSqpK6k2MMqYTink 9.58 KH/s 43.85 100%
k17ESyM8KdqnEZBv2tmW2J9KgMh1WD1yMjN 8.7 KH/s 44.37 100%
k1Hkp6okpYHhXmw9R36uEqfS4XjUNrYq4QZ 8.69 KH/s 41.88 100%
k15YBUtojsgVf7yZuLV3Hqq2pe5YkyksMZJ 8.49 KH/s 39.03 100%
k149bcwP2mbKWYqsbsx5HpNzeLzVHPd5APB 8.33 KH/s 39.28 100%
k17uJ9xEWYE7XxCFJYfTW6HMQZsUzRuY3Av 8.27 KH/s 39 100%
jzzpGcYH88zikSUbduQz1XxaHXT8jPBjzqX 7.86 KH/s 37.32 100%
k1CPyU6AVEQ4ecwNVGmjcX51t7U3AWLAxrV 7.41 KH/s 37.96 100%
k1KQpikS4S7Q37kj9mKoitk7PgMTme4BSCb 7.41 KH/s 35.31 100%
k1CYypnBHMsYjJRmFpS9C6EHf3tofkrnGmq 7.25 KH/s 34.03 100%
jzytmSc5Fpyk1LUFizrACnkBECWwkvLs9mq 7.21 KH/s 34.09 100%
k18TcvjPjV5aucnAM7uvo6etCU8j4Y3xPH9 6.93 KH/s 31.71 100%
k1JYQWqp8rX8TmvsPMSxjyj7nFJE7s7o7MR 6.65 KH/s 35.2 100%
k1HabJx2C3BFLYopJMc9JNthW4amZERo7np 6.56 KH/s 30.03 100%
k1HmgV8zxJ6UTxQoMa1F7df2xmYDe9Jo8cM 6.45 KH/s 29.52 100%
k19f7YX1QbMJ4L7zgBLZS8wN2sxtXD9LHF1 6.34 KH/s 30.18 100%
k1JJwbZCjMQb6bHFSTUfcPA7AKHMrBch7Qh 6.06 KH/s 29.87 100%
k1Fmk5UA2FPPi7aWD7toZLBazx8VJ4fae64 6.05 KH/s 28.77 100%
k19gAmqJj8XmPUw61AnNJmcrd85yZypXC5U 5.86 KH/s 26.81 100%
k18XaxsxNtTSBWt3HLvTxSCeMsojKmKoVYv 5.51 KH/s 28.25 100%
k14eAf1zn266jLCTHLQZD5ioWhRuSHZ547q 5.41 KH/s 25.73 100%
k1M3LEvpqk4mR5onzuvNoAzH8Ndr83UMVPm 5.29 KH/s 26.77 100%
k1Jo3USeYKJt4ZFkCzXvGVokyEyjA4AMH64 5.12 KH/s 24.37 100%
k1AXCiArBCMWxJEo8RUiFU1Pmrv87GWUgma 5.05 KH/s 26.02 100%
k13c3CAqz4Fobf2mBByfii7baALQXWaEQzs 4.81 KH/s 23.84 100%
k1A2K8i4qxgFjbgTQKjQ38pBe8j3h8puiug 4.79 KH/s 21.92 100%
k13UbkCXSBzHipf8V9VtrxsmjLjVgM8kFCX 4.68 KH/s 22.02 100%
k19agFiN7Vww1p5UhQxxMMTmWVaHQzjCCmz 4.64 KH/s 23.03 100%
k1GMvqqXo3bh8LJMqWuryBg1TRCNxq6Davu 4.59 KH/s 24.01 100%
k122J9k6Pg5Bv9yLnPi18LbEvh8ccVoqPL9 4.52 KH/s 23.13 100%
k1HTenRdT2inAHSJuXMDNwjtV12Qgi72CNT 4.32 KH/s 20.02 100%
k17X5U1UaYW5Cx73hTcF3rHbGDLfqfx71Bd 4.2 KH/s 21.77 100%
k1DM2M8eHBZg5KxNwdvXFsm98Z48bvWSd4u 4.11 KH/s 20.63 100%
k1CGXQmLfhG7a24d4zUeL9YoZGdrLguG1Q3 4.07 KH/s 21.16 100%
k1F6UZLBkEGjotTN9NwqqCw3K8VzSYH6cAp 4.03 KH/s 19.33 100%
k1E4onvsCrqSsxbP4eRUkn1yRbEL2YGMMrj 4.01 KH/s 20.21 100%
k182JXkbR4Nf2PsdRic6iEwXKzG6QwVFr7C 3.57 KH/s 19.29 100%
k1BMFmC1hC8mUczBDYCUwCS32vt9UqM45PV 3.52 KH/s 17.83 100%
k1EBCqokbhH6WkMdyLn6AStiUUqD6LShBPk 3.5 KH/s 17.87 100%
k13wXZpLhEybzUexn5u3zwHiKyLZYXf3MXo 3.47 KH/s 17.35 100%
k12NjPFtrGUDik7SfCbxC9UdJxTDxgS1FbJ 3.46 KH/s 15.85 100%
k11Xu9Khtz1ZsnDQppctvJUPyV1FmWAHfRy 3.39 KH/s 16.36 100%
k14TAE2oQL9Kn4xBBtPq9F9vAFdwhA5FGTR 3.38 KH/s 16.38 100%
k1Gktuu4sncBTPNr4LTomoqfwjcfVpXGPS7 3.32 KH/s 16.4 100%
k17K6rHsdj6X8tSW4dcpcrz89MjaHYsEBgD 3.27 KH/s 15.49 100%
jzzx2WZgLaAoGTLBjkyrQtAeFnk36Jm1QKn 3.2 KH/s 14.66 100%
k1J5SkGfQWeqySUvwwGkkV1DFsYJoATbQBg 3.16 KH/s 15.31 100%
k13rEQz7hMU3USRq24S9RyfVpwwAdBMLPmE 3.1 KH/s 14.65 100%
k1ERChGzNDezYtf8ctH6PxUqXRrfUSLeXvK 3.08 KH/s 14.7 100%
k198K1jf9jFjoUGXkxqPoQkHK76kNwVCNrn 3.01 KH/s 14.38 100%
k185rznJy5LV8rdqXHBxtJa8wnz2b6BsFSB 2.94 KH/s 14.18 100%
jzzKKJc9NzLNFqoZ9gXPZxeA93vZJh6ibAP 2.84 KH/s 13.85 100%
jzxo3q5YeMb5G3S4fbscbaAE7X97RoEw3ji 2.81 KH/s 12.85 100%
k11t3XinCU879tGy8ufc51L2251Ztt6f8EY 2.78 KH/s 13.47 100%
k1862MstJndxMXbNNjyjPVtHXuAybDwwvJH 2.75 KH/s 13.77 100%
k1DUutU2at9yyhrsqHkvg7xeFCQwvowRabw 2.74 KH/s 12.55 100%
k1Fm3XxG3PEkdW3YPii6xRAJforoJF7fjwe 2.7 KH/s 12.84 100%
k16Vg2RegpZCL1HgtuBVhWxR7E2W5T5sCm9 2.67 KH/s 13.26 100%
k1DhKsaN9hrzSsRzkkAuBXWmGjoPP9zu18h 2.66 KH/s 14.19 100%
k1BKBgAnrmNoutSXFjLDGcQhG3QT18XdMsU 2.63 KH/s 12.06 100%
k12UysVTuQhJ4J8uzhBYG8y4cw9UeVaUbFv 2.61 KH/s 13.37 100%
k16M241ZpCdL8HVyTVGBgiwyQhmxy6NB8ai 2.52 KH/s 13.68 100%
k1F8iRKwTmgMRygH87Q19Knbg9GUvqfmgTX 2.46 KH/s 11.28 100%
k1A4UgnCATCGC2yDxGNvww2TgBugDXUcJCK 2.42 KH/s 11.35 100%
k1M9jWgfNmksdgXECzyeHf47BnEzrCrAa83 2.38 KH/s 11.29 100%
k1L71aJCYibaqC5nbmwR22ihARYwfKNJfaa 2.29 KH/s 10.49 100%
k1BMMoDUoCdQ1um1tZGpnpgkdJ9trcX7sEn 2.29 KH/s 10.47 100%
k1A4rsz75A2eJdrjg5M9Wwu5q9UkAE1qRfN 2.26 KH/s 11.99 100%
k183zijR5NXLu2VogPwcqW2kcRT52nFTyQM 2.26 KH/s 10.96 100%
jzx2gWCkvDhT5XGfU6ywYRr4NeUoVU5x3VZ 2.24 KH/s 10.79 100%
jzwwnErpW5X7wzPoSsF51cRmi28DG9M7BrU 2.21 KH/s 10.11 100%
k1AJ4QQc21MQ5BWQHDkkRXMhp6ngSiSyJEC 2.2 KH/s 10.43 100%
k1Db5GGXM4YSvLhEX7kD4hhmqxVm2qVVbqJ 2.18 KH/s 10.97 100%
k19os5PxKvifkpcDB7eDHB7nr8ebW2sytSx 2.15 KH/s 10.47 100%
k154BPjPAfUcvTxGfK8rASmZ6GDnx89VAQd 2.06 KH/s 9.45 100%
k13rwaorUDLZFo6VRkX7XP4c3S5mUv7FCZm 2.05 KH/s 10.05 100%
k12gVFpQoeZDLd18UDyRA41xupt7FYxFZYB 1.97 KH/s 10.42 100%
k18P3zdPKFbGfMupDrKnFqFeB3HDth1TcW7 1.96 KH/s 9.32 100%
jzwyQGodYg7q7Hbtm6PMZziDz8RrcLhiZmU 1.95 KH/s 9.55 95.28%
k1FrFGFtsjbzinBpDBVKsf2jwng879qnWpJ 1.95 KH/s 8.92 100%
k12fa38ChshHwUmJDKsBU1vkSYJz9KYHHiV 1.94 KH/s 10.93 100%
k1DPct2aHDsd5NpjLoRVBs4JBtubCfbkPkF 1.92 KH/s 8.84 99.22%
k1FESv5PR4U8Kypqnxz5BgQKor9FNmB1MjF 1.89 KH/s 8.67 100%
k1AtC8y6KTYZ6RWnQH5WSn94bpyLZL2BCej 1.86 KH/s 8.94 100%
k13WW7mSmd8qznVu1mmHrSjqyCfG33CWA3G 1.83 KH/s 9.26 100%
k18KA14aiKX1ZWGvzjoFTey4NZSTYQc8LAK 1.82 KH/s 9.14 100%
k18gBtdD1bFJieYhEhrzVD3YEmbiF5Ud2jB 1.76 KH/s 8.05 100%
k14GgZWzzi2Wwybj97rcm2cFTpBH5bvKZQ2 1.74 KH/s 8.26 100%
k153STS4DVUJuSfNXouzJ5PCKZWEKWs9QWm 1.71 KH/s 7.81 100%
k1DuZL8Ewz3aYMaNFe6bd5vysMYkEe9jcGF 1.68 KH/s 8 100%
k16BMLs8LDdPMF297Xd9ePFwUR27pEq3mXd 1.67 KH/s 7.86 100%
k12wPicwKjENrAkCaUqU3Kv5D8HaDxZcocG 1.59 KH/s 7.3 100%
k16SCfyrfczy67npE6S5zpXKL1D5jNXngkB 1.58 KH/s 7.21 100%
k1GUBjZR863uZmjKXzYskLwKyGLscBaFE3P 1.57 KH/s 7.18 100%
k13S5K19byTPd4pXuvMXJgyRU3EqMPLdAM2 1.56 KH/s 7.48 100%
k1373pTriSTsxdvtDercXsurpPV8T9faBPv 1.56 KH/s 8.03 100%
k1971uSj8LB4mHdSqAGudRWAR6CqmkLunhm 1.45 KH/s 6.65 100%
k1HUNwzuLhPiYgBcu4nKUjxjLvYNiYJ8hXU 1.41 KH/s 6.89 100%
k15acfrESVRDzUN5gSoF2c2svExy67QnCcC 1.39 KH/s 6.34 100%
k1AxTDARMVeu5zMPNcxmRqks1ubeFbzz33t 1.36 KH/s 7.07 90.68%
k13UFRAedaDtDyAxyyy3dSkSBZyTmooSpEK 1.36 KH/s 6.21 100%
k1HUWmHot92nVoAKcA9WophVmzkUwj2gqwT 1.35 KH/s 8.35 100%
k1HfSc5gFLHZfXK63RzYkFp3SDuc3AKhbEm 1.29 KH/s 5.88 100%
k1Gjs2tpQZZwspvpLgrLDVMsgpGotMoe1GP 1.28 KH/s 6.19 100%
k1Ht5QrMTSwbrVTbZWBpBQPhyJfT2NbSHQS 1.24 KH/s 6.05 100%
k1KGxyisuzLNzf4EKngoD43nFvTThAe1ig4 1.24 KH/s 5.66 100%
k1BxG4YDf2pUFe2FFCLEVewC2WrKwEzavgc 1.19 KH/s 6.23 100%
k19hMNufc4jh3qDK26n467yuyFZNY9Hrm7t 1.13 KH/s 5.19 100%
k1AHgWBGTLHGvMraGwZpgZAor2mj4iiKuFN 1.12 KH/s 5.19 100%
k1APexvChPcpADVTs65BsbGQP7Zen92K3ch 1.11 KH/s 5.69 100%
k1CGJ2v1hjQAxrjtDBKCR53VaDqfnL9sTYN 1.07 KH/s 5.74 100%
k1DCZ3ejpMjpRQpWThxnWc4MZmV7ixYEoht 1.06 KH/s 5.4 100%
k16DaBCoLENNJR4J5iZr1iWSBDF7TmW6Gxt 1.05 KH/s 5.39 100%
k15k8qKXDFaWBmgUVLYUHx3bznbYRhDPA44 1.02 KH/s 4.68 100%
k192GA8cbvtfPMd4KAYePH6mzq2yAQyhEp8 1.02 KH/s 5.22 100%
k1Era3qCtLvCDBuoeb8RvsJVHtZSf3oD9JK 1 KH/s 5.26 100%
k16qqqn654foANUnzk9PQF5BchBEdGy9MQm 0.95 KH/s 4.74 100%
k1GtUycAWYc4hv1FC18NoQQTs6f7hfLEJxm 0.92 KH/s 4.21 100%
k1EcoRm2qBNHJ6YvNrTK5ZLiH9vCd1NuTnU 0.9 KH/s 4.62 100%
k14Z1boVemRW6enWPTpMoa1ZcdHEXGjVHYD 0.89 KH/s 4.41 100%
k1CTzGGi3tpKeSy1XF88F4K4kjc8cWNSke7 0.85 KH/s 4.2 100%
k19HZMdycbYQK7HooiZy8Ns9HYyYNFcaG3D 0.84 KH/s 4.87 100%
k13nVr3q5SNKneJzx2SkFFPBcGzeRq1X7j7 0.82 KH/s 3.76 100%
k19xSQ7j2F62mYo9UHXihSo6RtRnA2QFZqC 0.79 KH/s 4.85 100%
jzyL657mGm2hBedxn2yMEoqLgVSNgstKpkE 0.79 KH/s 3.62 100%
k18UFhRkowyG2FubpfRT2mEdiQ8uKsm5xMA 0.73 KH/s 3.32 99.99%
k17Di6MaSsiD8aZSeHRFpLCLBnesxna44Pd 0.69 KH/s 5.27 100%
k16R8hmu4UuZGeBbQoYZjGXSgFZ2hpbpva3 0.68 KH/s 3.12 100%
jzzke8TwWi6Kr1Y7bzN9fYLvGvzwpwYvgBY 0.55 KH/s 2.94 100%
k1AAKJchc5jyh8pHPFVzRf1gSXFUAiRV1iR 0.5 KH/s 2.35 100%
k14R7dep1Zf5YdJYnbFWM3kNJLkHymjyZ7M 0.48 KH/s 2.19 100%
k1H7mGLxu4zLHCgaoPmT2LMNSGQeFJBmiyF 0.47 KH/s 2.25 100%
k1B5dgxPpD4co8rJzZmwZnLn9BuHJ5ubyWd 0.46 KH/s 2.11 100%
k1MAjYVXS4U9pL23LwzPMNL6n2iM7zmjpw7 0.44 KH/s 2.03 100%
k12hFunbGwDKAXrmByudJ7XXjHTBPmKe57f 0.44 KH/s 2.02 40.08%
k1EXzGXgGT8mSV4SJUNN7cx9FpQANwjBcZm 0.44 KH/s 2.2 100%
k1Lm6gZ22NeTSVMkV2wzzZvApSndBfRiRQA 0.42 KH/s 2 100%
k1JQp1AuDJS1qmmT3eq889xjC1ixLNxJhP1 0.38 KH/s 1.89 100%
k163stGuZV9n9fK3Di2YZB5hwQGacDjxg56 0.33 KH/s 1.53 100%
k1GVDbfPEBbZSTniEzQyxNyKqVLZ88jM9fJ 0.33 KH/s 1.51 100%
k1CqAAQEN9DKVK3tQr913xb9UqGD9GTULJD 0.32 KH/s 1.48 100%
k1BLpa9F2yUfQ5yxnGMpeoMWZYKWvYN2E6e 0.32 KH/s 1.6 100%
k1FpZ11bFjeMptx1ea35a1y9KzmY2e9BDWP 0.3 KH/s 1.38 100%
k12mJYXaPaXofr8xkw5V2oR2qpT8WVMJFsf 0.29 KH/s 1.39 100%
k14TCXHkmD7HdW9sqyPqX9yXgz23DVTjbd9 0.28 KH/s 1.3 100%
k1E55hupTLTTQW8JzwnKoCj3eASchZsLkda 0.28 KH/s 1.33 100%
k1DYW6GuSsHw5JZh6gDefzpwNngKpNmqCNd 0.27 KH/s 1.32 100%
k1JEbFERDZAoyg1cAThdeBW7WPS2T5SSEaj 0.24 KH/s 1.11 100%
k18w1oVsJDR4Ebb89PQrFW1SBkpTTFa6oov 0.24 KH/s 1.17 100%
k188bXiNNnHj4KVR8k92f3yMXKELkmg3saA 0.24 KH/s 1.15 100%
k11RsK7Ynn1KMV8HAgoHwbQoxqio33AFnJS 0.24 KH/s 1.25 100%
k1Dx9DWM2kmCCGnVzqRQGnEdFvoWp66Pfnt 0.18 KH/s 0.99 100%
k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv 0.17 KH/s 0.8 100%
k1LsjoZFvMbu4qFWcjbzCKsUcdV72wthWEv 0.17 KH/s 0.85 100%
k1C5g77pKkzszX7ZPRKxHTbHXPytpDxXAw1 0.15 KH/s 0.75 100%
k16ZfjCSb6PYL5tukiT6MLyU41tvG11Fci9 0.14 KH/s 0.66 100%
jzxFVykaT9VnrEZCNQ8tZ13RXCXinMfv2eD 0.13 KH/s 0.62 100%
jzziV3X1Zqh865Vg5GdVYS3UUh9fGoRWGPJ 0.13 KH/s 0.6 100%
k1ExRnXnUj3JwMSuBQXwtPUwgRjxCksxgdg 0.11 KH/s 0.5 100%
k19GpHsxbD1mEPxvLJmftkFEv8MdZ5wc12T 0.08 KH/s 0.38 100%
k1CQDQMiHkE7uJawWSqX4LTxzHUKi9tnqNt 0.08 KH/s 0.4 100%
k19v1cj7aRBxdS2aHgEDyUGMz9cBQbuVto4 0.06 KH/s 0.26 100%
k17znStwM9DaFqr2ePbx4YkSg5UoJQ9CfG6 0.01 KH/s 0.03 100%
最近発見したブロック
時間 ブロック 発見者 状態
2018-5-21 9:41:58 PM 228488 k17uJ9xEWYE7XxCFJYfTW6HMQZsUzRuY3Av 1 / 100
2018-5-21 9:41:52 PM 228487 k1LDonNqPAuhoEyuXfdCLiDgyD6m3gvtzye 2 / 100
2018-5-21 9:35:49 PM 228480 k15RxUe8BB48hVGSfWoFm9np6X2H5QMeDys 9 / 100
2018-5-21 9:27:40 PM 228474 k14eAf1zn266jLCTHLQZD5ioWhRuSHZ547q 15 / 100
2018-5-21 9:24:26 PM 228470 k1KjM4r29YXHWSGahAS4ScxffxzsYK3hTwh 19 / 100
2018-5-21 9:09:13 PM 228457 k1Db5GGXM4YSvLhEX7kD4hhmqxVm2qVVbqJ 32 / 100
2018-5-21 9:07:48 PM 228456 k15RxUe8BB48hVGSfWoFm9np6X2H5QMeDys 33 / 100
2018-5-21 8:56:59 PM 228442 k194MQtyRcsXpeFm2sADwTfeSZWFtqzqupV 47 / 100
2018-5-21 8:51:12 PM 228437 k1M3LEvpqk4mR5onzuvNoAzH8Ndr83UMVPm 52 / 100
2018-5-21 8:46:19 PM 228432 k1LDonNqPAuhoEyuXfdCLiDgyD6m3gvtzye 57 / 100
2018-5-21 8:44:42 PM 228428 k1KEdHmPUpZ5CqSkFaH72vgSb6iGCVjWuVY 61 / 100
2018-5-21 8:30:04 PM 228409 k13UbkCXSBzHipf8V9VtrxsmjLjVgM8kFCX 80 / 100
2018-5-21 8:28:27 PM 228405 k14TAE2oQL9Kn4xBBtPq9F9vAFdwhA5FGTR 84 / 100
2018-5-21 8:22:44 PM 228401 k1DaLKaAAKRoJLc56tE1J9iL6QCR98HP6Hy 88 / 100
2018-5-21 8:17:20 PM 228392 k19agFiN7Vww1p5UhQxxMMTmWVaHQzjCCmz 97 / 100
支払い済みブロック
時間 ブロック 支払い先マイナー数 金額
2018-5-21 9:42:57 PM 228384 24 62.18871502
2018-5-21 9:27:55 PM 228370,228371,228373 114 318.41023914
2018-5-21 9:22:53 PM 228362,228365 81 205.26973969
2018-5-21 9:07:52 PM 228350 51 100.34469221
2018-5-21 9:02:50 PM 228345 48 90.95041734
2018-5-21 8:47:48 PM 228329,228330 81 197.68252592
2018-5-21 8:32:47 PM 228309,228310 80 212.62912416
2018-5-21 8:22:46 PM 228295 48 92.09446784
2018-5-21 8:17:45 PM 228290,228291 57 202.63607188
2018-5-21 8:12:44 PM 228287 40 80.39646623
2018-5-21 8:02:43 PM 228279,228282 89 215.68069401
2018-5-21 7:52:42 PM 228275 53 97.42173535
2018-5-21 7:37:40 PM 228254 42 83.15993974
2018-5-21 7:32:40 PM 228250,228252 82 200.27295887
2018-5-21 7:22:38 PM 228234,228238 85 197.84280795
2018-5-21 7:17:37 PM 228226,228229 91 221.81544859
2018-5-21 6:57:36 PM 228207 40 88.56970373
2018-5-21 6:32:34 PM 228185 50 102.61752547
2018-5-21 6:27:33 PM 228180 42 89.25820214
2018-5-21 6:22:32 PM 228177 57 106.4854955