掘り方

./minerd -a yescrypt -o stratum+tcp://okoto.xyz:51000 -u (k1/jzアドレス)

アドレスを間違えないように注意しましょう。

支払い方法PROP 管理費1% 最小支払い単位1Koto

他のプールもおすすめです。→Koto pool list
プールの状態
マイナー ワーカー ハッシュレート(現在) ハッシュレート(4時間平均)
161 209 683.12 KH/s
マイナー
アドレス ハッシュレート 現在のシェア 効率
k1Lq6m7kgRnDY9jTQfaSqw2bPP7UKtGtw9J 39 KH/s 185.46 100%
k18Z6YEHtawnvfKrEjdTj7tZL27HgPP9S3b 36.36 KH/s 179.95 100%
k13nVr3q5SNKneJzx2SkFFPBcGzeRq1X7j7 33.2 KH/s 151.99 100%
k11VMLP2oQ6yFv396TPcGgGMm7qEDB3omcM 29.58 KH/s 139.26 100%
jzzhtVJt1GtQ5ug5DaCdBSPCFx2Yaajp7io 27.84 KH/s 127.42 100%
k18sRxr3AhCvT3XFMuxhkiB8LmvegpETyfz 24.92 KH/s 117.52 100%
k15RxUe8BB48hVGSfWoFm9np6X2H5QMeDys 23.68 KH/s 109.61 99.03%
k3G8RfLwuXjTgmzkU9Cms9UW5oZhYYGX1Yo 20.72 KH/s 98.21 100%
jzz8shAfYgap5X15EFsPEkCRDEmfU39jUDq 17.7 KH/s 81.7 99.35%
jzxLs4sBE7c5WuR8HrABRyuRQwB6ivbBM8Z 16.24 KH/s 74.36 100%
k1CPyU6AVEQ4ecwNVGmjcX51t7U3AWLAxrV 14.72 KH/s 68.55 100%
k14avWbZTCjmVuG1b65jGKyTfS2sZkLqCDQ 14.45 KH/s 67.94 100%
k16BHYVRLtew3gv9omG7h5tzPt1av8EEXgn 11.98 KH/s 55.64 100%
k1AdSU29hFfh1Djvjvcp78nLKx98C9LEhMk 10.72 KH/s 49.7 98.75%
k1J8hjMj8gm5FwzbErH1Hm28TCFbcqxydTQ 10.31 KH/s 49.11 100%
k18c8ojB6oVbn9kD6hfcMbUKpiz4YjoNqFA 10.25 KH/s 51.47 100%
k1LDonNqPAuhoEyuXfdCLiDgyD6m3gvtzye 8.75 KH/s 40.07 100%
k1JYQWqp8rX8TmvsPMSxjyj7nFJE7s7o7MR 8.47 KH/s 41.38 100%
k1Dm8NYJxLsei2e48gNUBwqvCYtSHpGeU5j 8.25 KH/s 39.83 100%
k1DuZL8Ewz3aYMaNFe6bd5vysMYkEe9jcGF 8.18 KH/s 46.67 98.15%
k1HabJx2C3BFLYopJMc9JNthW4amZERo7np 8.04 KH/s 39.7 100%
k19LtePDxXWi9bS2WwPVeS6QFsoPKXXJHsT 7.85 KH/s 37.04 100%
k125FKTHQdgQ1cWj2jmbPMvYucYq5ZCMicj 6.81 KH/s 33.71 100%
k19agFiN7Vww1p5UhQxxMMTmWVaHQzjCCmz 6.7 KH/s 33.28 100%
k1Hkp6okpYHhXmw9R36uEqfS4XjUNrYq4QZ 6.62 KH/s 32.17 100%
k19f7YX1QbMJ4L7zgBLZS8wN2sxtXD9LHF1 6.58 KH/s 31.05 100%
k1HmgV8zxJ6UTxQoMa1F7df2xmYDe9Jo8cM 6.46 KH/s 29.57 100%
k149bcwP2mbKWYqsbsx5HpNzeLzVHPd5APB 6.17 KH/s 30.11 100%
k14tfhGGz39TuN3rqvn896SgKq2SooC73QC 5.78 KH/s 28.53 99.99%
k18TcvjPjV5aucnAM7uvo6etCU8j4Y3xPH9 5.71 KH/s 29.43 100%
k1A2K8i4qxgFjbgTQKjQ38pBe8j3h8puiug 5.67 KH/s 28.66 100%
k1Gktuu4sncBTPNr4LTomoqfwjcfVpXGPS7 5.61 KH/s 26.95 99.72%
k1F6UZLBkEGjotTN9NwqqCw3K8VzSYH6cAp 5.61 KH/s 25.66 100%
jzytmSc5Fpyk1LUFizrACnkBECWwkvLs9mq 5.54 KH/s 25.34 100%
k1AXCiArBCMWxJEo8RUiFU1Pmrv87GWUgma 5.25 KH/s 26.04 100%
k1DJprC5USGyUU838JFqP2W6kaiehphk726 4.85 KH/s 22.22 100%
k1A7aMZTnaUEiX78f8zGj9TRK9mwDdXgTR9 4.7 KH/s 23.15 100%
k1BKBgAnrmNoutSXFjLDGcQhG3QT18XdMsU 4.68 KH/s 22.01 100%
k15E1gSR217HQr1g6mdwHFtVFa3Ncr1a7Zj 4.47 KH/s 21.17 100%
k14TAE2oQL9Kn4xBBtPq9F9vAFdwhA5FGTR 4.44 KH/s 21.23 100%
k1KQpikS4S7Q37kj9mKoitk7PgMTme4BSCb 4.24 KH/s 21.41 100%
k1DUutU2at9yyhrsqHkvg7xeFCQwvowRabw 4.21 KH/s 21.32 100%
k1A4rsz75A2eJdrjg5M9Wwu5q9UkAE1qRfN 4.2 KH/s 21.8 100%
k13UbkCXSBzHipf8V9VtrxsmjLjVgM8kFCX 3.99 KH/s 19.26 100%
k13Y2eBH85goBfid7hXttvjau6Xu75UkA9Z 3.95 KH/s 18.56 100%
k12NjPFtrGUDik7SfCbxC9UdJxTDxgS1FbJ 3.9 KH/s 17.87 100%
k16tS341HqsCQe1P3KBcRGXVrCJv61pA5KG 3.9 KH/s 18.35 100%
k1JJwbZCjMQb6bHFSTUfcPA7AKHMrBch7Qh 3.81 KH/s 17.89 100%
k1CteS8jZH3tXWdUwxu8qRsaPqBEQnpZkTv 3.75 KH/s 17.89 100%
k1JjYFkkkgHixKzkq7Z17fTXpShKfCETDWz 3.69 KH/s 16.91 100%
k1F8iRKwTmgMRygH87Q19Knbg9GUvqfmgTX 3.68 KH/s 16.85 100%
k12fa38ChshHwUmJDKsBU1vkSYJz9KYHHiV 3.63 KH/s 17.9 100%
k1Era3qCtLvCDBuoeb8RvsJVHtZSf3oD9JK 3.43 KH/s 15.7 100%
k154BPjPAfUcvTxGfK8rASmZ6GDnx89VAQd 3.43 KH/s 16.52 100%
k16SCfyrfczy67npE6S5zpXKL1D5jNXngkB 3.41 KH/s 16.19 100%
k1Jo3USeYKJt4ZFkCzXvGVokyEyjA4AMH64 3.29 KH/s 15.49 100%
k19os5PxKvifkpcDB7eDHB7nr8ebW2sytSx 3.27 KH/s 15.04 96.15%
k183zijR5NXLu2VogPwcqW2kcRT52nFTyQM 3.26 KH/s 15.26 100%
k17xaifMP7pGSwe8S3tTGvpXUVbJgmjrZEg 3.09 KH/s 14.16 100%
k1ERChGzNDezYtf8ctH6PxUqXRrfUSLeXvK 2.99 KH/s 14.65 100%
k1A4UgnCATCGC2yDxGNvww2TgBugDXUcJCK 2.97 KH/s 13.58 100%
k1KfXNRi2eq2xQdTLpEHUYWi2ZWvbegPkAu 2.87 KH/s 13.12 100%
k1BMFmC1hC8mUczBDYCUwCS32vt9UqM45PV 2.74 KH/s 12.77 100%
k1M6bpPxXaEiXMqgKccKxVDZxhyVr9kGrEk 2.73 KH/s 12.5 100%
jzxFze5HfZxqpHJ4XH2AiLZG8L7fipE8r8L 2.6 KH/s 13.04 100%
k13Np3roLuqHmWVqbZaJQhF1T9Bj7qb8a2y 2.5 KH/s 11.44 100%
k17uJ9xEWYE7XxCFJYfTW6HMQZsUzRuY3Av 2.48 KH/s 13.98 100%
k19hMNufc4jh3qDK26n467yuyFZNY9Hrm7t 2.42 KH/s 11.06 100%
jzx2gWCkvDhT5XGfU6ywYRr4NeUoVU5x3VZ 2.41 KH/s 11.01 100%
k1GUBjZR863uZmjKXzYskLwKyGLscBaFE3P 2.39 KH/s 11.12 100%
k1HUWmHot92nVoAKcA9WophVmzkUwj2gqwT 2.38 KH/s 11.23 100%
jzzUPVd9sKr1TWzAXHwA5WhKCYw3j7tMxrx 2.36 KH/s 10.81 100%
k16DaBCoLENNJR4J5iZr1iWSBDF7TmW6Gxt 2.34 KH/s 10.7 100%
k1Gjs2tpQZZwspvpLgrLDVMsgpGotMoe1GP 2.31 KH/s 11.27 100%
k1Ai2bqF5Wb3zqomn6xgVofjZihDn2Y5wHG 2.27 KH/s 10.4 100%
k1AH77ZeFaz6k9G6YGQP1LoWFWyEpTjLxgJ 2.24 KH/s 10.75 100%
k14GgZWzzi2Wwybj97rcm2cFTpBH5bvKZQ2 2.15 KH/s 10.3 100%
k1JYnbW4rVn4yoNZQssXAyHmpJAwEnWHT5t 2.09 KH/s 9.59 100%
k19gAmqJj8XmPUw61AnNJmcrd85yZypXC5U 2.09 KH/s 9.54 100%
k1373pTriSTsxdvtDercXsurpPV8T9faBPv 2.01 KH/s 9.55 100%
k1AtC8y6KTYZ6RWnQH5WSn94bpyLZL2BCej 2.01 KH/s 9.2 100%
k16TfDHsgdxyxUHXjdPxjn5Ue1N6VuLcVX2 1.97 KH/s 9.45 100%
k1CYypnBHMsYjJRmFpS9C6EHf3tofkrnGmq 1.92 KH/s 8.77 100%
k13q1JpeWLMJV3FimquC6fsXMR1Jz9cWZqr 1.9 KH/s 8.82 100%
k16M241ZpCdL8HVyTVGBgiwyQhmxy6NB8ai 1.83 KH/s 8.78 100%
k165MnM3a1boZorf3bnWhgZDfwVygXqDfLH 1.74 KH/s 8.43 100%
k1KxMB8H6axf3BYtk5wcdd9xgwiu9tgMDSh 1.67 KH/s 8.16 100%
k132SH6WMm21wpHArxtMV1wocvugn7Jdohd 1.66 KH/s 8.01 100%
jzzHvagcp9GprHnK7zwVMXViNGxBfJpbbjG 1.62 KH/s 7.82 100%
k1BxG4YDf2pUFe2FFCLEVewC2WrKwEzavgc 1.61 KH/s 7.37 100%
k1KEdHmPUpZ5CqSkFaH72vgSb6iGCVjWuVY 1.5 KH/s 6.88 100%
k1EBCqokbhH6WkMdyLn6AStiUUqD6LShBPk 1.5 KH/s 6.86 100%
k15sAw9cLciLdjmAR7Kq9WmZoiSNGjFJdRk 1.48 KH/s 7.15 100%
k17AwW7qg4GbKMhMDXMXZ2f5jGk4k2T2uj4 1.48 KH/s 6.76 100%
k1EcoRm2qBNHJ6YvNrTK5ZLiH9vCd1NuTnU 1.43 KH/s 6.54 100%
k13WW7mSmd8qznVu1mmHrSjqyCfG33CWA3G 1.39 KH/s 6.61 100%
k1DCZ3ejpMjpRQpWThxnWc4MZmV7ixYEoht 1.38 KH/s 6.61 100%
k16BMLs8LDdPMF297Xd9ePFwUR27pEq3mXd 1.35 KH/s 6.69 100%
k1DPct2aHDsd5NpjLoRVBs4JBtubCfbkPkF 1.29 KH/s 6.13 100%
k1L71aJCYibaqC5nbmwR22ihARYwfKNJfaa 1.28 KH/s 6.14 100%
k1Ht5QrMTSwbrVTbZWBpBQPhyJfT2NbSHQS 1.26 KH/s 5.77 100%
k1CGJ2v1hjQAxrjtDBKCR53VaDqfnL9sTYN 1.24 KH/s 7.39 100%
k12apyyDUfsU869UWf6xDQH2GR6975hn2Qb 1.23 KH/s 5.64 100%
k1DhKsaN9hrzSsRzkkAuBXWmGjoPP9zu18h 1.18 KH/s 5.82 100%
k113SukgP7fVV65R3Jt2LTLEdqZguhfzmLM 1.17 KH/s 5.38 100%
k1AxTDARMVeu5zMPNcxmRqks1ubeFbzz33t 1.17 KH/s 5.37 100%
k185rznJy5LV8rdqXHBxtJa8wnz2b6BsFSB 1.1 KH/s 5.4 100%
k1AHgWBGTLHGvMraGwZpgZAor2mj4iiKuFN 1.08 KH/s 5.06 100%
k19xSQ7j2F62mYo9UHXihSo6RtRnA2QFZqC 1.03 KH/s 4.73 100%
k1FohvF3SoqibVmS1vzZiU9NHk8qFeLZcog 1.02 KH/s 6.24 100%
k16R8hmu4UuZGeBbQoYZjGXSgFZ2hpbpva3 0.97 KH/s 4.46 100%
k19HZMdycbYQK7HooiZy8Ns9HYyYNFcaG3D 0.97 KH/s 4.44 100%
k192GA8cbvtfPMd4KAYePH6mzq2yAQyhEp8 0.94 KH/s 4.3 100%
k1971uSj8LB4mHdSqAGudRWAR6CqmkLunhm 0.89 KH/s 4.2 100%
k1B5fuaNxTXCNxkSRDz1rBgsvBZaFAUSUpg 0.85 KH/s 3.89 100%
k12wPicwKjENrAkCaUqU3Kv5D8HaDxZcocG 0.84 KH/s 4.66 100%
k1M7ytfEAw8PRJEzRRKdaZj33vdEQbXNH9j 0.81 KH/s 3.73 100%
k18ZnJk7ZC78Gaoqikb8QtcUZ16gXvXgda6 0.81 KH/s 3.7 100%
k1KfdH66DRcBy583Bs36TPZMvGDGZDQA2Uk 0.8 KH/s 3.65 100%
k124jbQxQdTpA2EGgEPsytTwPfGJ6aH9cWb 0.78 KH/s 4.21 100%
k1LDP4SBWfaEpyGFVK9SnzG3z9WMAaaNwnn 0.77 KH/s 3.66 100%
k12zb361GjQSH7jmoNPdUy3rakoXvQLEbAi 0.75 KH/s 3.44 100%
k14TCXHkmD7HdW9sqyPqX9yXgz23DVTjbd9 0.74 KH/s 3.45 97.73%
k13S5K19byTPd4pXuvMXJgyRU3EqMPLdAM2 0.74 KH/s 3.38 100%
k19vvmsjpeoZ5oFhc5JCmZE7w6Ns9M5tj4D 0.73 KH/s 3.57 100%
k1HfSc5gFLHZfXK63RzYkFp3SDuc3AKhbEm 0.72 KH/s 3.65 100%
k1B5dgxPpD4co8rJzZmwZnLn9BuHJ5ubyWd 0.69 KH/s 3.14 100%
k14TTxoVmpUMKWGe3vwHR7KtxKZmdq4vRJ4 0.65 KH/s 3.42 100%
k12gVFpQoeZDLd18UDyRA41xupt7FYxFZYB 0.63 KH/s 3.1 100%
jzzDqnTiNWnSE8o941b8W3chQys63taKej8 0.62 KH/s 3.29 100%
k15acfrESVRDzUN5gSoF2c2svExy67QnCcC 0.61 KH/s 3.35 100%
k1DyLBoDHxGCc1QeHP2hgn5uCg2V2yk9oNC 0.61 KH/s 2.78 100%
k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv 0.53 KH/s 2.63 100%
k15k8qKXDFaWBmgUVLYUHx3bznbYRhDPA44 0.53 KH/s 2.54 100%
k1CTzGGi3tpKeSy1XF88F4K4kjc8cWNSke7 0.52 KH/s 2.39 100%
jzyL657mGm2hBedxn2yMEoqLgVSNgstKpkE 0.52 KH/s 2.39 100%
k1H7mGLxu4zLHCgaoPmT2LMNSGQeFJBmiyF 0.44 KH/s 2 100%
jzwyQGodYg7q7Hbtm6PMZziDz8RrcLhiZmU 0.42 KH/s 1.9 100%
k1DcKiwyQcErezcVibR2qAn29p8TDxjvay2 0.41 KH/s 1.99 100%
k1JEbFERDZAoyg1cAThdeBW7WPS2T5SSEaj 0.39 KH/s 1.8 100%
k1E55hupTLTTQW8JzwnKoCj3eASchZsLkda 0.39 KH/s 1.83 100%
k1EUkezcPjnCUHm2A4CBXV2ti5K7F3rV8YA 0.35 KH/s 1.87 100%
k1DaLKaAAKRoJLc56tE1J9iL6QCR98HP6Hy 0.34 KH/s 1.71 100%
k1CUaHbSrrzRg9QmKWYnZqvcUFJYtLRQK18 0.31 KH/s 1.54 100%
k11RsK7Ynn1KMV8HAgoHwbQoxqio33AFnJS 0.3 KH/s 1.36 100%
k1Lm6gZ22NeTSVMkV2wzzZvApSndBfRiRQA 0.27 KH/s 1.39 100%
k1FpZ11bFjeMptx1ea35a1y9KzmY2e9BDWP 0.27 KH/s 1.38 100%
k11Jj2ZqwTSkKpZorXAe4XogSKZKNJ5YYFG 0.26 KH/s 1.18 100%
k19GpHsxbD1mEPxvLJmftkFEv8MdZ5wc12T 0.24 KH/s 1.09 100%
k1JQp1AuDJS1qmmT3eq889xjC1ixLNxJhP1 0.23 KH/s 1.12 100%
k19HjMZC1sQve5pwkeEdanKG2YUNfbtfyoh 0.23 KH/s 1.14 100%
k19DCtRGYqzrXovz7dLeP2biHCiUxTj7LqU 0.21 KH/s 1.01 100%
k19v1cj7aRBxdS2aHgEDyUGMz9cBQbuVto4 0.2 KH/s 0.92 100%
k13wXZpLhEybzUexn5u3zwHiKyLZYXf3MXo 0.18 KH/s 0.88 100%
k1GVDbfPEBbZSTniEzQyxNyKqVLZ88jM9fJ 0.15 KH/s 0.68 100%
k1DYW6GuSsHw5JZh6gDefzpwNngKpNmqCNd 0.15 KH/s 0.7 100%
k188bXiNNnHj4KVR8k92f3yMXKELkmg3saA 0.13 KH/s 0.59 100%
k1Dx9DWM2kmCCGnVzqRQGnEdFvoWp66Pfnt 0.12 KH/s 0.56 100%
k1LzJN8hNa3zHd2rJQLCZtog3i5V9RU2oFW 0.12 KH/s 0.58 100%
k17EDoQpvpNT8ZqBcV6Mxv9we8RikBTigfH 0.11 KH/s 0.51 66.39%
jzxFVykaT9VnrEZCNQ8tZ13RXCXinMfv2eD 0.1 KH/s 0.53 100%
最近発見したブロック
時間 ブロック 発見者 状態
2018-6-21 3:59:57 AM 271865 k15RxUe8BB48hVGSfWoFm9np6X2H5QMeDys 2 / 100
2018-6-21 3:48:01 AM 271855 k14tfhGGz39TuN3rqvn896SgKq2SooC73QC 12 / 100
2018-6-21 3:46:16 AM 271852 k1GUBjZR863uZmjKXzYskLwKyGLscBaFE3P 15 / 100
2018-6-21 3:42:04 AM 271847 k18Z6YEHtawnvfKrEjdTj7tZL27HgPP9S3b 20 / 100
2018-6-21 3:24:11 AM 271833 jzxLs4sBE7c5WuR8HrABRyuRQwB6ivbBM8Z 34 / 100
2018-6-21 3:20:48 AM 271827 k14avWbZTCjmVuG1b65jGKyTfS2sZkLqCDQ 40 / 100
2018-6-21 3:09:11 AM 271815 k18Z6YEHtawnvfKrEjdTj7tZL27HgPP9S3b 52 / 100
2018-6-21 3:00:26 AM 271803 k15RxUe8BB48hVGSfWoFm9np6X2H5QMeDys 64 / 100
2018-6-21 2:40:00 AM 271780 k18TcvjPjV5aucnAM7uvo6etCU8j4Y3xPH9 87 / 100
2018-6-21 2:39:18 AM 271779 k18Z6YEHtawnvfKrEjdTj7tZL27HgPP9S3b 88 / 100
2018-6-21 2:37:29 AM 271778 k113SukgP7fVV65R3Jt2LTLEdqZguhfzmLM 89 / 100
2018-6-21 2:35:43 AM 271775 k14avWbZTCjmVuG1b65jGKyTfS2sZkLqCDQ 92 / 100
2018-6-21 2:30:45 AM 271771 k16BHYVRLtew3gv9omG7h5tzPt1av8EEXgn 96 / 100
支払い済みブロック
時間 ブロック 支払い先マイナー数 金額
2018-6-21 4:01:46 AM 271762,271763 92 222.97395934
2018-6-21 3:56:43 AM 271760 42 77.66392066
2018-6-21 3:41:31 AM 271744,271746 91 212.38449164
2018-6-21 3:31:19 AM 271737 68 115.35299025
2018-6-21 3:26:16 AM 271734 49 89.34789877
2018-6-21 3:21:13 AM 271727 50 95.30969305
2018-6-21 3:10:59 AM 271718 58 101.25278826
2018-6-21 3:05:56 AM 271705 56 98.38491089
2018-6-21 3:00:53 AM 271702 57 101.37220547
2018-6-21 2:55:50 AM 271694 54 97.69642322
2018-6-21 2:50:35 AM 271693 47 93.22374102
2018-6-21 2:40:22 AM 271677 48 90.24136949
2018-6-21 2:35:02 AM 271669,271671 83 198.14851449
2018-6-21 2:24:44 AM 271661,271663 87 216.21922184
2018-6-21 2:14:39 AM 271645 41 77.0397028
2018-6-21 2:09:25 AM 271636,271637 96 224.32026542
2018-6-21 1:59:22 AM 271630 36 72.19978702
2018-6-21 1:49:04 AM 271621,271623 87 202.66475946
2018-6-21 1:39:00 AM 271612,271615 88 209.55605267
2018-6-21 1:33:52 AM 271611 56 101.99342225